Περισσότερα
Περισσότερα
Περισσότερα
Περισσότερα
7

Χρόνια Εμπειρίας

120

Πελάτες

233

Έργα

Οι Πελάτες μας

Περισσότερα

Μερικά από τα Έργα μας

  • Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου σε θέματα που αφορούν στην ωρίμανση, παρακολούθηση και υποστήριξης υλοποίησης σε έργα-δράσεις του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων
  • Παροχή υπηρεσιών επιστημονικού συμβούλου υποστήριξης του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων για τον συντονισμό, την διαχείριση και την παρακολούθηση υλοποίησης της ενταγμένης πράξης στο Ε.Σ.Π.Α 2014-2020 «Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων»
  • Μελέτη Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων του Κυνιδάρου στο Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων
  • Παροχή υπηρεσιών επιστημονικού συμβούλου υποστήριξης του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων για τον συντονισμό, την διαχείριση και την παρακολούθηση υλοποίησης της ενταγμένης πράξης στο Ε.Σ.Π.Α 2014-2020 «Κοινωνικό Φαρμακείο του  Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων»
  • Παροχή υπηρεσίας για την εκτέλεση του έργου «Ανάπτυξη ανθρωπίνου δυναμικού, εκπαίδευση και δια βίου μάθηση» της πράξης με τίτλο «Θεσμική και επιχειρηματική ενδυνάμωση του κοινωνικού εταίρου Σ.Ε.Β»

  • FrieslandCampina :   1ος Διαγωνισμός Καινοτομίας ΝΟΥΝΟΥ IDEA CHALLENGE

  • Υλοποίηση στρατηγικού σχεδιασμού μονάδας κόμποστ η οποία αποτελείται σε: Μελέτη Βιωσιμότητας, Μελέτη Ανάλυσης Κόστους- Οφέλους, Μελέτη Επιχειρηματικού Σχεδίου

  • Σχεδιασμός, Διαχείριση Και Υλοποίηση Του 2ου Διαγωνισμού «NOYNOY Idea Challenge» Σε Σύμπραξη Με Το Εργαστήριο Βιομηχανικής Και Ενεργειακής Οικονομίας (ΕΜΠ)Και Την Friesland Campina Hellas.