Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

mpe-icon

Τι προσφέρουμε

Η Break Even Consulting εκπονεί μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων για όλες τις κατηγορίες τεχνικών έργων, ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, με σκοπό την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων των έργων. Η τεχνική συνδρομή που παρέχεται, ξεκινάει από την υλοποίηση των απαιτούμενων μελετών, ανάλογα με τη φύση των έργων και την περιβαλλοντική τους κατάταξη, και καταλήγει στην υποστήριξη της αδειοδοτικής διαδικασίας και στην τελική έκδοση των περιβαλλοντικών όρων/δεσμεύσεων. 

Παρεχόμενες Υπηρεσίες

Σύνταξη Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και ανάλογα με τη φύση του έργου. Οι μελέτες διακρίνονται σε 3 κατηγορίες :

Εκπόνηση Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης, στην περίπτωση που το υλοποιούμενο έργο βρίσκεται εντός περιοχής Natura.

Συμπληρωματικές μελέτες που δύναται να χρειαστούν ανάλογα με την φύση του έργου.

Συμβουλευτική υποστήριξη κατά την παρακολούθηση της διαδικασίας έκδοσης των περιβαλλοντικών όρων / επικοινωνίες με τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες.

Σύνταξη Στρατηγικών Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, για μεγαλύτερα έργα (π.χ. αδειοδότηση Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων ΕΣΠΑ, κλπ.)

Σε ποιούς φορείς απευθύνεται

Δημόσιους φορείς (Δήμους, Περιφέρειες, Πανεπιστήμια κλπ) και Ιδιώτες (πχ. βιομηχανικός κλάδος) που θέλουν να υλοποιήσουν έργα ή ξενοδοχεία.

Φορείς - Εταιρείες Υφιστάμενοι Πελάτες

Δήμοι, Περιφέρειες, Ξενοδοχεία, Βιομηχανίες

Επικοινωνήστε με την ομάδα της Break Even Consulting !

Δείτε ακόμη:

Σχέδιο Δράσης Βελτίωσης Ανθρακικού Αποτυπώματος

Τεχνικός Σύμβουλος
Κτιριακών Έργων

Εργαλείο Λήψης Επιχειρηματικών Αποφάσεων

Διαγωνισμός
Καινοτομίας

Υδατικό Αποτύπωμα & Βιώσιμη Διαχείριση Νερού

Αξιοποίηση Παραπροϊόντων Βιομηχανίας για Παραγωγή Ενέργειας

Επικοινωνία

Επικοινωνήστε με την ομάδα της Break Even Consulting ώστε να σας παρέχουμε τις πλέον βέλτιστες και αποδοτικές λύσεις.

Διεύθυνση

28ης Οκτωβρίου 137
Αθήνα, 11251

Συμπληρώστε τη φόρμα και σύντομα θα επικοινωνήσουμε μαζί σας. 

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Ονοματεπώνυμο