Υποδομές & Εγκαταστάσεις

Υποδομές & Εγκαταστάσεις

Υποδομές & Εγκαταστάσεις

Οι υπηρεσίες μας

H Break Even Consulting παρέχει μελετητικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες σε όλο το φάσμα των υποδομών και των εγκαταστάσεων, καλύπτοντας όλες τις φάσεις κάθε έργου: εκπόνηση μελετών, οικονομική ανάλυση και προγραμματισμός, μελέτη εφαρμογής, δημοπράτηση και κατασκευή. 

Παρέχονται ολοκληρωμένες Υπηρεσίες διαχείρισης σχεδιασμού και κατασκευής στα κάτωθι έργα:

Επικοινωνήστε με την ομάδα της Break Even Consulting !