Τεχνικός Σύμβουλος
Κτιριακών Έργων

technical-st1

Τι προσφέρουμε

Η Break Even Consulting παρέχει υποστήριξη στις Τεχνικές Υπηρεσίες, κυρίως των Πανεπιστημίων, λόγω υψηλού φόρτου εργασίας, υψηλής εξειδίκευσης αντικειμένου και έλλειψης ανθρώπινου δυναμικού. Η Break Even Consulting, ως Τεχνικός Σύμβουλος, υποκαθιστά την Τεχνική Υπηρεσία του φορέα και αναλαμβάνει την υλοποίηση όλων των ενεργειών, από το σχεδιασμό, την αδειοδότηση, τη χρηματοδότηση, τη δημοπράτηση έργων μέχρι και την παρακολούθηση της κατασκευής τους.

Παρεχόμενες Υπηρεσίες

Υλοποίηση μελετών (στατικά, τοπογραφικά, αρχιτεκτονικά, ΗΜ, μελέτες προσβασιμότητας ΑμΕΑ, διαδικασίες αδειοδότησης-νομιμοποιήσεις, οικοδομικές άδειες, άδειες μικρής κλίμακας, Υποβολές Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής κ.ά.)

Δράσεις εξασφάλισης χρηματοδότησης-Σύνταξη και υποβολή φακέλου σε χρηματοδοτικά εργαλεία, όπως Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ΕΣΠΑ 2021-2027, ΕΠΑ 2021-2025 μέσα από το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΥΠΑΙΘ, Πρόγραμμα ΗΛΕΚΤΡΑ του ΥΠΕΝ κλπ.

Υποστήριξη στη διενέργεια διαγωνισμών που αφορούν την Τεχνική Υπηρεσία, σύνταξη προμετρήσεων συντηρήσεων, σύνταξη διακηρύξεων, υλοποίηση έρευνας αγοράς, υποστήριξη στη διενέργεια διαγωνισμών, αξιολόγηση προσφορών, αναρτήσεων ΕΣΗΔΗΣ κλπ.

Σε ποιούς φορείς απευθύνεται

Πανεπιστήμια, Νοσοκομεία, Δήμους, κλπ.

Φορείς - Εταιρείες Υφιστάμενοι Πελάτες

- Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
- Πανεπιστήμιο Πειραιώς
- Πάντειο Πανεπιστήμιο
- Οργανισμός Λιμένα Λαυρίου

Επικοινωνήστε με την ομάδα της Break Even Consulting !

Δείτε ακόμη:

Ανθρακικό Αποτύπωμα & Σχέδιο Δράσης Μείωσης των Εκπομπών

Υδατικό Αποτύπωμα και Βιώσιμη Διαχείριση Νερού

Εργαλείο Λήψης Επιχειρηματικών Αποφάσεων

Διαγωνισμός
Καινοτομίας

Μελέτη Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων

Αξιοποίηση Παραπροϊόντων Βιομηχανίας για Παραγωγή Ενέργειας

Επικοινωνία

Επικοινωνήστε με την ομάδα της Break Even Consulting ώστε να σας παρέχουμε τις πλέον βέλτιστες και αποδοτικές λύσεις.

Διεύθυνση

28ης Οκτωβρίου 137
Αθήνα, 11251

Συμπληρώστε τη φόρμα και σύντομα θα επικοινωνήσουμε μαζί σας. 

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Ονοματεπώνυμο