Υδατικό αποτύπωμα &
βιώσιμη διαχείριση νερού

ydatiko1

Τι προσφέρουμε

Η Break Even Consulting παρέχει υπηρεσίες εκτίμησης και καταγραφής του υδατικού αποτυπώματος των επιχειρήσεων και των οργανισμών, με έμφαση στον βιομηχανικό κλάδο. Ειδικότερα, εκτιμάται ένας πολυδιάστατος και σύνθετος δείκτης χρήσης ύδατος, που εκφράζει την ποσότητα του νερού που καταναλώνεται άμεσα ή έμμεσα (εικονικό νερό από την εφοδιαστική αλυσίδα) για την παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών. Η εκτίμηση του αποτυπώματος προσφέρει τη δυνατότητα σε επιχειρήσεις και βιομηχανίες να κατανοήσουν την κατανάλωσή τους σε νερό και να εντοπίσουν περιοχές σπατάλης νερού. Στην εκτίμηση του υδατικού αποτύπωμα λαμβάνονται υπόψη τρεις συνιστώσες, η μπλε που συνδέεται με την κατανάλωση επιφανειακών και υπόγειων υδάτων, η πράσινη που αφορά στο βρόχινο νερό που έχει αποθηκευτεί στο έδαφος ως υγρασία και η γκρι που εκφράζει την προκαλούμενη ρύπανση από τα παραγόμενα λύματα. Αφού εντοπιστούν οι περιοχές που χρήζουν βελτίωσης, προτείνονται εξατομικευμένες δράσεις ορθολογικής και βιώσιμ11ς διαχείρισης του νερού, υιοθετώντας μέτρα που θα συμβάλουν στη μείωση της κατανάλωσης και την εξοικονόμηση του νερού.

Παρεχόμενες Υπηρεσίες

Χαρτογράφηση και ποσοτικοποίηση των απαιτήσεων σε νερό που χρησιμοποιείται σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας ενός προϊόντος, μία δραστηριότητας, ενός οργανισμού ή μιας επιχείρησης.

Υπολογισμός και εκτίμηση του υδατικού αποτυπώματος συμπεριλαμβάνοντας τρεις συνιστώσες, το πράσινο, το μπλε και το γκρι νερό.

Ανάπτυξη κατάλληλου σχεδίου δράσης εξοικονόμησης νερού και μείωσης του υδατικού αποτυπώματος, με εξατομικευμένες προτάσεις εξοικονόμησης βάση των εντοπισμένων σημείων σπατάλης νερού.

Σε ποιούς φορείς απευθύνεται

Επιχειρήσεις, Βιομηχανία, Οργανισμούς, Δημόσιο τομέα

Επικοινωνήστε με την ομάδα της Break Even Consulting !

Δείτε ακόμη:

Ανθρακικό Αποτύπωμα & Σχέδιο Δράσης Μείωσης των Εκπομπών

Τεχνικός Σύμβουλος
Κτιριακών Έργων

Εργαλείο Λήψης Επιχειρηματικών Αποφάσεων

Διαγωνισμός
Καινοτομίας

Μελέτη Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων

Αξιοποίηση Παραπροϊόντων Βιομηχανίας για Παραγωγή Ενέργειας

Επικοινωνία

Επικοινωνήστε με την ομάδα της Break Even Consulting ώστε να σας παρέχουμε τις πλέον βέλτιστες και αποδοτικές λύσεις.

Διεύθυνση

28ης Οκτωβρίου 137
Αθήνα, 11251

Συμπληρώστε τη φόρμα και σύντομα θα επικοινωνήσουμε μαζί σας. 

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Ονοματεπώνυμο