Εργαλείο Λήψης
Επιχειρηματικών Αποφάσεων

lipsi-ic

Τι προσφέρουμε

Η Break Even Consulting έχει αναπτύξει ένα εργαλείο λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων, το οποίο αποτελεί μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στην αξιολόγηση και την ανάπτυξη επιχειρηματικών σχεδίων. Αποτελείται από πέντε πυλώνες που έχουν ως στόχο να παρέχουν όλη την κρίσιμη πληροφορία στον επενδυτή, για τη διαμόρφωση μιας επιχειρηματικής απόφασης.

Παρεχόμενες Υπηρεσίες

Αξιολόγηση Βιωσιμότητας Κύκλου Ζωής (Life Cycle Sustainability Assessment)

Ανάπτυξη Σχεδίου Αξιολόγησης Επένδυσης (Ανάλυση αγοράς, Investment Analysis, Μελέτη σκοπιμότητας)

Ανάπτυξη επιχειρηματικού μοντέλου

Σχεδιασμός και ανάπτυξη επιχειρηματικών σχεδίων

Συμβουλευτική για την Προστασία της Διανοητικής Ιδιοκτησίας

Σε ποιούς φορείς απευθύνεται

- Επιχειρήσεις που θέλουν να επενδύσουν σε μια νέα τεχνολογία
- Εργαστήρια σε ΑΕΙ που τρέχουν ερευνητικά έργα (ευρωπαϊκά και εγχώρια), τα οποία πλέον απαιτούν την ανάπτυξη στρατηγικής για την αξιοποίηση της έρευνας

Φορείς - Εταιρείες Υφιστάμενοι Πελάτες

- Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας (Circular Flooring, Circular FoodPack, Accelwater)
- ΤΡΟΦΙΚΟ ΑΕ
- Τεχνική Ολυμπιακή ΑΕ
- Καπινιάρης Μανώλης
- Μονάδα Περιβαλλοντικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΕΜΠ

Επικοινωνήστε με την ομάδα της Break Even Consulting !

Δείτε ακόμη:

Ανθρακικό Αποτύπωμα & Σχέδιο Δράσης Μείωσης των Εκπομπών

Τεχνικός Σύμβουλος
Κτιριακών Έργων

Υδατικό Αποτύπωμα και Βιώσιμη Διαχείριση Νερού

Διαγωνισμός
Καινοτομίας

Μελέτη Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων

Αξιοποίηση Παραπροϊόντων Βιομηχανίας για Παραγωγή Ενέργειας

Επικοινωνία

Επικοινωνήστε με την ομάδα της Break Even Consulting ώστε να σας παρέχουμε τις πλέον βέλτιστες και αποδοτικές λύσεις.

Διεύθυνση

28ης Οκτωβρίου 137
Αθήνα, 11251

Συμπληρώστε τη φόρμα και σύντομα θα επικοινωνήσουμε μαζί σας. 

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Ονοματεπώνυμο