Εταιρεία

Εταιρεία

Εταιρεία

Ποιοί Είμαστε

Η εταιρεία Break Even Consulting αποτελεί μια κορυφαία τεχνική μελετητική – συμβουλευτική Εταιρεία, γνωστή για την ικανότητά της να δίνει λύσεις σε σύνθετα προβλήματα, μέσω της μεταφοράς γνώσης και τεχνολογίας σε ένα ευρύ πεδίο εφαρμογής.

Συγκριτικό της πλεονέκτημα είναι η πολυετής εμπειρία των στελεχών της στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε τομείς αιχμής του ελληνικού παραγωγικού οικοσυστήματος, καθώς και η υψηλή κατάρτιση και προσήλωσή τους σε μια εύρωστη διεπιστημονικότητα.

Οι μελετητικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες που παρέχει απαντούν στις ανάγκες των πελατών της, εφαρμόζοντας μια ολιστική προσέγγιση, η οποία εκκινεί από τον σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων, έως τη διαχείριση και την ένταξή τους σε εθνικά και ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία.

από το

2014

Μια δεκαετία επιτυχιών

100

%

Ικανοποιημένοι πελάτες

Το μήνυμα του Προέδρου

" Μένουμε προσηλωμένοι στην ποιότητα και στην καινοτομία. Με πολυετή πείρα, διατηρούμε τη δέσμευσή μας για υψηλές επιδόσεις, προωθώντας την αειφορία και συμβάλλοντας στην ευημερία της κοινωνίας και του περιβάλλοντος. Συγκριτικό πλεονέκτημα και ειδοποιός διαφορά της εταιρείας μας αποτελεί η δυνατότητά μας να παρέχουμε συνδυαστικά τεχνικές λύσεις σε σύνθετα προβλήματα και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας συμβουλευτικής. "

Ιστορική Αναδρομή

Η Εταιρεία ιδρύθηκε το 2014, εν μέσω της σοβαρότερης οικονομικής κρίσης που βίωσε η χώρα μας μεταπολεμικά, έχοντας ως στόχο να παρέχει συμβουλευτικές και μελετητικές υπηρεσίες υψηλής τεχνογνωσίας σε επιχειρήσεις, οργανισμούς και φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, λειτουργώντας ως φορέας μεταφοράς τεχνογνωσίας / τεχνολογίας από τον ακαδημαϊκό χώρο, από τον οποίο προέρχεται και διατηρεί στενούς δεσμούς.

Το όραμα και οι αξίες μας

“Το όραμα της Εταιρείας είναι η σύζευξη της γνώσης που παράγεται στον χώρο της ακαδημαϊκής κοινότητας με τον χώρο της παραγωγής.”

Η ανοδική πορεία μας στην ελληνική αγορά αποτελεί μια μακροπρόθεσμη προοπτική. Σε μια ακόμα δύσκολη περίοδο για την ελληνική οικονομία, η Εταιρεία μας, έχοντας γερά θεμέλια εμπειρίας και τεχνογνωσίας, συμβάλλει στην προσπάθεια υιοθέτησης ενός νέου παραγωγικού υποδείγματος που βασίζεται στη γνώση, ενισχύοντας στην πράξη πολιτικές μιας ανάπτυξης πράσινης, έξυπνης και δίκαιης για όλους.

Η ομάδα μας

Οι εργαζόμενοί μας αποτελούν την ψυχή της Εταιρείας μας, καθώς με τον ιδιαίτερο ζήλο, τη δημιουργικότητα και την επιστημονική τους κατάρτιση συμβάλλουν στην επίτευξη των συλλογικών μας στόχων. Αξίζουν ιδιαίτερες ευχαριστίες στους ανθρώπους αυτούς που αγωνίζονται καθημερινά με ήθος, ακεραιότητα και αξιοπιστία, εξασφαλίζοντας τις προϋποθέσεις για ένα καλύτερο μέλλον για όλους, με πρόοδο και ευημερία.

Γίνετε μέλος ενός μεγάλου δικτύου επιχειρήσεων και οργανισμών που εμπιστεύονται τη Break Even Consulting