Αξιοποίηση Παραπροϊόντων Βιομηχανίας
για Παραγωγή Ενέργειας

save-energy

Τι προσφέρουμε

Οι υπηρεσίες που παρέχει η Break Even Consulting επικεντρώνονται στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την υιοθέτηση νέων διαδικασιών και τεχνολογιών για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της βιομηχανίας, με σκοπό την αξιοποίηση και τη μετατροπή των παραπροϊόντων και των αποβλήτων της βιομηχανικής δραστηριότητας τους σε ενεργειακούς πόρους. Στις υπηρεσίες της εταιρείας συμπεριλαμβάνεται η διερεύνηση των συνθηκών παραγωγής, ο χαρακτηρισμός των αποβλήτων, η αξιολόγηση των πλέον κατάλληλων μεθόδων μετατροπής, καθώς και ο σχεδιασμός κατάλληλων λύσεων αξιοποίησης. Οι εν λόγω υπηρεσίες εξυπηρετούν στην αύξηση της αποδοτικότητας της βιομηχανίας και τη βιώσιμη αξιοποίηση των παραπροϊόντων/αποβλήτων για την παραγωγή ενέργειας, συντελώντας στη μείωση των επιπτώσεων της βιομηχανικής δραστηριότητας.

Παρεχόμενες Υπηρεσίες

Διερεύνηση και ανάλυσης της βιομηχανικής δραστηριότητας και των παραγόμενων αποβλήτων και παραπροϊόντων, εξετάζοντας την ποσότητα και τα χαρακτηριστικά των παραπροϊόντων και τις πιθανές δυσκολίες στη διαχείρισή τους.

Σχεδιασμός και προτάσεις υιοθέτησης εξατομικευμένων λύσεων και τεχνολογιών αξιοποίησης των παραπροϊόντων για παραγωγή ενέργειας.

Παρακολούθηση της διαδικασίας υλοποίησης και της εγκατάστασης νέων και καινοτόμων τεχνολογιών.

Ανάλυση αποτελεσμάτων και βελτιστοποίηση διαδικασιών για τη μέγιστη αξιοποίηση των παραπροϊόντων / αποβλήτων.

Επικοινωνήστε με την ομάδα της Break Even Consulting !

Δείτε ακόμη:

Ανθρακικό Αποτύπωμα & Σχέδιο Δράσης Μείωσης των Εκπομπών

Τεχνικός Σύμβουλος
Κτιριακών Έργων

Εργαλείο Λήψης Επιχειρηματικών Αποφάσεων

Διαγωνισμός
Καινοτομίας

Μελέτη Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων

Υδατικό Αποτύπωμα και Βιώσιμη Διαχείριση Νερού

Επικοινωνία

Επικοινωνήστε με την ομάδα της Break Even Consulting ώστε να σας παρέχουμε τις πλέον βέλτιστες και αποδοτικές λύσεις.

Διεύθυνση

28ης Οκτωβρίου 137
Αθήνα, 11251

Συμπληρώστε τη φόρμα και σύντομα θα επικοινωνήσουμε μαζί σας. 

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Ονοματεπώνυμο