Εκπαίδευση

Εκπαίδευση

Εκπαίδευση

Οι υπηρεσίες μας

Η Break Even Consulting έχει αναπτύξει και διατηρεί, ένα σταθερό δίαυλο επικοινωνίας με τα περισσότερα ακαδημαϊκά ιδρύματα της χώρας, στοχεύοντας στην άμεση και αποτελεσματική μεταφορά τεχνογνωσίας, από τους χώρους παραγωγής γνώσης στους φορείς του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες αφορούν στα ακόλουθα:

Επικοινωνήστε με την ομάδα της Break Even Consulting !