Ανθρακικό Αποτύπωμα &
Σχέδιο Δράσης Μείωσης των Εκπομπών

footprint1

Τι προσφέρουμε

Η Break Even Consulting προσφέρει μία ολοκληρωμένη λύση που αποσκοπεί στην ενίσχυση της βιωσιμότητας των επιχεριρήσεων και των οργανισμών, στη βελτίωση του αποτυπώματος άνθρακα και στη μείωση των λειτουργικών εξόδων. Η λύση που προτείνεται αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση προκειμένου να εναρμονιστεί η επιχείρηση με τον Εθνικό Κλιματικό Νόμο (ν. 4936/2022), καθώς και με τους διεθνείς και ευρωπαϊκούς στόχους περιβαλλοντικής προστασίας και τα κριτήρια ESG. Πιο συγκεκριμένα, η Break Even Consulting υποστηρίζει τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς στα κάτωθι:

Παρεχόμενες Υπηρεσίες

Το ανθρακικό αποτύπωμα είναι ένα σημαντικό εργαλείο, κρίσιμο για την αειφορία μίας επιχείρησης, καθώς μετράει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που συνδέονται με τη λειτουργία της επιχείρησης και ενισχύει την οικονομική της απόδοση. Μέσω της καταγραφής του, εντοπίζονται οι πηγές των εκπομπών GHGs και αναδεικνύονται περιοχές που χρήζουν βελτίωση. Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα ανάπτυξης εξατομικευμένου σχεδίου δράσης ενίσχυσης της βιωσιμότητας της επιχείρησης.

Εκπόνηση Έκθεσης Ανθρακικού Αποτυπώματος

Ανάπτυξη Στρατηγικής Βιωσιμότητας και Σχεδίου Δράσης της Επιχείρησης

Προτάσεις Εξατομικευμένων Παρεμβάσεων για τη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος

footprint


Οφέλη

Επικοινωνήστε με την ομάδα της Break Even Consulting !

Δείτε ακόμη:

Υδατικό Αποτύπωμα & Βιώσιμη Διαχείριση Νερού

Τεχνικός Σύμβουλος
Κτιριακών Έργων

Εργαλείο Λήψης Επιχειρηματικών Αποφάσεων

Διαγωνισμός
Καινοτομίας

Μελέτη Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων

Αξιοποίηση Παραπροϊόντων Βιομηχανίας για Παραγωγή Ενέργειας

Επικοινωνία

Επικοινωνήστε με την ομάδα της Break Even Consulting ώστε να σας παρέχουμε τις πλέον βέλτιστες και αποδοτικές λύσεις.

Διεύθυνση

28ης Οκτωβρίου 137
Αθήνα, 11251

Συμπληρώστε τη φόρμα και σύντομα θα επικοινωνήσουμε μαζί σας. 

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Ονοματεπώνυμο