Νέα της Εταιρείας

Mελέτη προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία του κτιρίου της Σχολής Οικονομίας & Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στην Τρίπολη

Η Break Even Consulting έχει αναλάβει τη «Mελέτη προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία του κτιρίου της Σχολής Οικονομίας & Τεχνολογίας…

Δείτε Περισσότερα
Πιλοτικές Δράσεις Διαχείρισης της Χωριστής Συλλογής και Μεταφοράς των Οργανικών και Ανακυκλώσιμων Υλικών σε Δήμους της Χώρας

Η Break Even Consulting έχει υποβάλει με επιτυχία προτάσεις στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Πιλοτικές Δράσεις Διαχείρισης της Χωριστής Συλλογής και…

Δείτε Περισσότερα
Εκτίμηση Υδατικού αποτυπώματος, Ιδιωτικών & Δημόσιων Φορέων

Στοχεύοντας σε μία ολοκληρωμένη περιβαλλοντική προσέγγιση, η εταιρεία μας διαθέτοντας εξειδικευμένο προσωπικό αναλαμβάνει την εκτίμηση Υδατικού Αποτυπώματος, ιδιωτικών και δημόσιων…

Δείτε Περισσότερα
Συμμετοχή στελεχών της Break Even Consulting στην Επιστηµονική Ηµερίδα “Χρηματοοικονομική Διοίκηση & Διαχείριση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση για Στελέχη Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμων”

Συμμετοχή στελεχών της Εταιρείας στην Επιστηµονική Ηµερίδα "Χρηματοοικονομική Διοίκηση & Διαχείριση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση για Στελέχη Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμων"

Δείτε Περισσότερα
Mελέτη προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία του κτιρίου της Σχολής Οικονομίας & Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στην Τρίπολη

Η Break Even Consulting έχει αναλάβει τη «Mελέτη προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία του κτιρίου της Σχολής Οικονομίας & Τεχνολογίας…

Δείτε Περισσότερα
Πιλοτικές Δράσεις Διαχείρισης της Χωριστής Συλλογής και Μεταφοράς των Οργανικών και Ανακυκλώσιμων Υλικών σε Δήμους της Χώρας

Η Break Even Consulting έχει υποβάλει με επιτυχία προτάσεις στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Πιλοτικές Δράσεις Διαχείρισης της Χωριστής Συλλογής και…

Δείτε Περισσότερα
Εκτίμηση Υδατικού αποτυπώματος, Ιδιωτικών & Δημόσιων Φορέων

Στοχεύοντας σε μία ολοκληρωμένη περιβαλλοντική προσέγγιση, η εταιρεία μας διαθέτοντας εξειδικευμένο προσωπικό αναλαμβάνει την εκτίμηση Υδατικού Αποτυπώματος, ιδιωτικών και δημόσιων…

Δείτε Περισσότερα
Συμμετοχή στελεχών της Break Even Consulting στην Επιστηµονική Ηµερίδα “Χρηματοοικονομική Διοίκηση & Διαχείριση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση για Στελέχη Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμων”

Συμμετοχή στελεχών της Εταιρείας στην Επιστηµονική Ηµερίδα "Χρηματοοικονομική Διοίκηση & Διαχείριση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση για Στελέχη Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμων"

Δείτε Περισσότερα