Νέα της Εταιρείας

Περιβαλλοντικό mentoring στο workshop του Μηχανισμού Υποστήριξης Επιχειρήσεων στον Δήμο Αθηναίων

Η Break Even Consulting συμμετείχε στο workshop του Μηχανισμού Υποστήριξης Επιχειρήσεων στον Δήμο Αθηναίων, με θέμα «Περιβαλλοντικό Mentoring: Δράσεις ενίσχυσης…

Δείτε Περισσότερα
Workshop του Μηχανισμού Υποστήριξης Blue Innovators of Piraeus «Καινοτομία και Βιωσιμότητα στη Γαλάζια Οικονομία»

Στελέχη της Εταιρείας μας συμμετείχαν στο Workshop του Μηχανισμού Υποστήριξης Blue Innovators of Piraeus (BIoP) «Καινοτομία και Βιωσιμότητα στη Γαλάζια…

Δείτε Περισσότερα
Συμμετοχή της Break Even Consulting στο workshop του Κέντρου Στήριξης Επιχειρηματικότητας του Συνδέσμου των Δήμων Νότιας Αττικής

Η Break Even Consulting συμμετείχε στο workshop του Κέντρου Στήριξης Επιχειρηματικότητας του Συνδέσμου των Δήμων Νότιας Αττικής για την ενίσχυση…

Δείτε Περισσότερα
Περιβαλλοντικό mentoring στο workshop του Μηχανισμού Υποστήριξης Επιχειρήσεων στον Δήμο Αθηναίων

Η Break Even Consulting συμμετείχε στο workshop του Μηχανισμού Υποστήριξης Επιχειρήσεων στον Δήμο Αθηναίων, με θέμα «Περιβαλλοντικό Mentoring: Δράσεις ενίσχυσης…

Δείτε Περισσότερα
Workshop του Μηχανισμού Υποστήριξης Blue Innovators of Piraeus «Καινοτομία και Βιωσιμότητα στη Γαλάζια Οικονομία»

Στελέχη της Εταιρείας μας συμμετείχαν στο Workshop του Μηχανισμού Υποστήριξης Blue Innovators of Piraeus (BIoP) «Καινοτομία και Βιωσιμότητα στη Γαλάζια…

Δείτε Περισσότερα
Συμμετοχή της Break Even Consulting στο workshop του Κέντρου Στήριξης Επιχειρηματικότητας του Συνδέσμου των Δήμων Νότιας Αττικής

Η Break Even Consulting συμμετείχε στο workshop του Κέντρου Στήριξης Επιχειρηματικότητας του Συνδέσμου των Δήμων Νότιας Αττικής για την ενίσχυση…

Δείτε Περισσότερα