Αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων

Η εταιρεία Break-Even Consulting P.C, έχει ως βασικό της άξονα τη διαχείριση χρηματοδοτούμενων και μη έργων και δράσεων, τα οποία έχουν ως στόχο τη βελτίωση των υποδομών, των προϊόντων και των υπηρεσιών των πελατών της.

Περισσότερα »

Στρατηγικός σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Ένας από τους βασικούς πυλώνες των δραστηριοτήτων μας, αφορά στην ανάπτυξη ιδεών και την υποβολή προτάσεων έργων, που αποτελούν υπηρεσίες αιχμής (state of the art), σε δυναμικούς τομείς της εγχώριας οικονομίας.

Περισσότερα »

Σύμβουλοι επιχειρηματικότητας και καινοτομίας

Κεντρικό πυρήνα της στοχοθεσίας της εταιρείας μας, αποτελεί η προώθηση και ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, καθώς και η διαχείριση της καινοτομίας, μέσω της μεταφοράς τεχνολογίας και τεχνογνωσίας.

Περισσότερα »

Σύμβουλοι Διεργασιών

Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών μέσω του εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού σε μικρές ή μεγάλες μονάδες παραγωγής ή επεξεργασίας προϊόντων, όπως τρόφιμα, υλικά, στερεά και υγρά απόβλητα, κ.α.

Περισσότερα »
Ενημερωθείτε αναλυτικότερα για τις υπηρεσίες μας Επικοινωνία

Μερικοί από τους πελάτες μας

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Δήμος Γαλατσίου
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πάρου
Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων