ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων

Η εταιρεία Break-Even Consulting P.C, έχει ως βασικό της άξονα τη διαχείριση χρηματοδοτούμενων και μη έργων και δράσεων, τα οποία έχουν ως στόχο τη βελτίωση των υποδομών, των προϊόντων και των υπηρεσιών των πελατών της.

Περισσότερα »

Στρατηγικός σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Ένας από τους βασικούς πυλώνες των δραστηριοτήτων μας, αφορά στην ανάπτυξη ιδεών και την υποβολή προτάσεων έργων, που αποτελούν υπηρεσίες αιχμής (state of the art), σε δυναμικούς τομείς της εγχώριας οικονομίας.

Περισσότερα »

Σύμβουλοι επιχειρηματικότητας και καινοτομίας

Κεντρικό πυρήνα της στοχοθεσίας της εταιρείας μας, αποτελεί η προώθηση και ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, καθώς και η διαχείριση της καινοτομίας, μέσω της μεταφοράς τεχνολογίας και τεχνογνωσίας.

Περισσότερα »

Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Η εταιρεία μας μέσω των στελεχών της διαθέτει την απαραίτητη τεχνογνωσία, επάρκεια και εμπειρία που απαιτούνται για τη συγγραφή ολοκληρωμένων προτάσεων, τη διεκδίκηση πόρων από ευρωπαϊκά προγράμματα

Περισσότερα »

Σύμβουλοι Διεργασιών

Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών μέσω του εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού σε μικρές ή μεγάλες μονάδες παραγωγής ή επεξεργασίας προϊόντων, όπως τρόφιμα, υλικά, στερεά και υγρά απόβλητα, κ.α.

Περισσότερα »

Εκπόνηση Μελετών

Η εταιρεία διαθέτει 8 μελετητικά πτυχία και σημαντική εμπειρία συνδυάζοντας την εξειδικευμένη τεχνογνωσία και σύγχρονα μεθοδολογικά εργαλεία για την εκπόνηση στοχευμένων και έγκυρων μελετών.

Περισσότερα »

Στρατηγικός Σχεδιασμός

Οι συμβουλευτικές μας υπηρεσίες ξεπερνούν την τετριμμένη στρατηγική παροχής και προσφέρουν τη δυνατότητα αξιοποίησης πεδίων και εργαλείων, τα οποία μεγιστοποιούν την αξία της εκάστοτε δραστηριότητας του.

Περισσότερα »
Ενημερωθείτε αναλυτικότερα για τις υπηρεσίες μας Επικοινωνία