2 Νοεμβρίου, 2022

Βελτίωση και εκσυγχρονισμός των υποδομών ύδρευσης στο Δήμο Βιάννου

Η Break Even Consulting ανέλαβε τον σχεδιασμό και την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης για την Πράξη με τίτλο «Βελτίωση και εκσυγχρονισμός των υποδομών ύδρευσης στο Δήμο Βιάννου», στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Η προτεινόμενη προς χρηματοδότηση Πράξη αφορά έργα βασικών υποδομών ύδρευσης, που στοχεύουν στην ενίσχυση του υφιστάμενου δικτύου ύδρευσης του Δήμου Βιάννου και στην παροχή επαρκούς ποσότητας και υψηλής ποιότητας ύδατος κατάλληλου προς ανθρώπινη κατανάλωση, με την αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης μήκους 5.6 km και την εγκατάσταση 2.500 ψηφιακών υδρομετρητών.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Δείτε όλους τους τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται η Break Even Consulting
ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ