12 Μαρτίου, 2023

Eκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Η Break Even Consulting στηρίζει την εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού των Πανεπιστημίων, με σκοπό την αναβάθμιση και βελτίωση των γνώσεων και των δεξιοτήτων του.

Σε αυτό το πλαίσιο, έχει υλοποιηθεί εκπαιδευτικό σεμινάριο στο διοικητικό προσωπικό και στα μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, σε θεματικές που αφορούν στις βασικές αρχές management και την οργανωσιακή συμπεριφορά, καθώς και τη διοίκηση ποιότητας.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Δείτε όλους τους τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται η Break Even Consulting
ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ