18 Φεβρουαρίου, 2023

Πιλοτικές Δράσεις Διαχείρισης της Χωριστής Συλλογής και Μεταφοράς των Οργανικών και Ανακυκλώσιμων Υλικών σε Δήμους της Χώρας

Η Break Even Consulting έχει υποβάλει με επιτυχία προτάσεις στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Πιλοτικές Δράσεις Διαχείρισης της Χωριστής Συλλογής και Μεταφοράς των Οργανικών και Ανακυκλώσιμων Υλικών σε Δήμους της Χώρας – Pay as you throw – Gain as you sort» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Mεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη». Η πρόσκληση αποσκοπεί στην υλοποίηση δράσεων πιλοτικού χαρακτήρα με σκοπό το σχεδιασμό προγραμμάτων Πληρώνω Όσο Πετάω (ΠΟΠ) και την ευαισθητοποίηση των πολιτών στην αρχή “Pay as you throw” ή “Gain as you Sort”. Ειδικότερα, η δράση εστιάζει σε πιλοτική εφαρμογή του Πληρώνω όσο Πετάω, με στόχο τη λειτουργία του ως κινήτρου για την αύξηση της διαλογής στην πηγή και αντικινήτρου για την μείωση υπολειμματικών σύμμεικτων σε δημοτικό επίπεδο.  
ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Δείτε όλους τους τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται η Break Even Consulting
ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ