6 Δεκεμβρίου, 2022

Πρόγραμμα κρατικής ενίσχυσης «ΝΕΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΑΡΚΑ»

Στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, η εταιρεία μας, ως μια από τις πλέον εξειδικευμένες τεχνικές εταιρείες στα θέματα των οργανωμένων υποδοχέων, έχει αναλάβει την προετοιμασία και την υποβολή επενδυτικών προτάσεων δικαιούχων επιχειρήσεων για το πρόγραμμα κρατικής ενίσχυσης «ΝΕΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΑΡΚΑ».

Η εν λόγω πρόταση αφορά τον άξονα 4.6: Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας της χώρας. Η Δράση πρόκειται να υλοποιηθεί προς στήριξη της επιχειρηματικότητας, προώθηση του ψηφιακού μετασχηματισμού Industry 4.0 στην Ελλάδα και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής βιομηχανίας παράλληλα με την επίτευξη περιβαλλοντικών στόχων και την ενίσχυση της κυκλικής οικονομίας. Επιπρόσθετα, κύριο μέλημα της Δράσης είναι η δημιουργία νέων και η επέκταση και η αναβάθμιση των υφιστάμενων υποδομών με πράσινο χαρακτήρα, η οποία έχει ως στόχο τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των βιομηχανικών πάρκων και την απανθρακοποίηση της βιομηχανικής δραστηριότητας της χώρας.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Δείτε όλους τους τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται η Break Even Consulting
ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ