20 Φεβρουαρίου, 2023

Mελέτη προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία του κτιρίου της Σχολής Οικονομίας & Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στην Τρίπολη

Η Break Even Consulting έχει αναλάβει τη «Mελέτη προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία του κτιρίου της Σχολής Οικονομίας & Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στην Τρίπολη». Στόχος του έργου αποτελεί η αντιμετώπιση της ανεμπόδιστης, αυτόνομης και ασφαλούς διακίνησης των ατόμων σε αναπηρικό αμαξίδιο και γενικά των ατόμων με αναπηρία, μέσω εγκατάστασης μηχανικών μέσων κάλυψης των υψομετρικών διαφορών (ανελκυστήρες ή αναβατόρια), δημιουργώντας προσβάσιμους διαδρόμους ανά όροφο, προσβάσεις και διαδρομές με κατάλληλη σήμανση, όπως και εισόδους/εξόδους, καθώς και σχεδιασμό του τρόπου διασφάλισης της διαφυγής ατόμων με αναπηρία ή/και εμποδιζόμενων ατόμων σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Δείτε όλους τους τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται η Break Even Consulting
ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ