8 Φεβρουαρίου, 2023

Υποβολή πρότασης στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα χρηματοδότησης LIFE

Η Break Even Consulting σας ανακοινώνει την υποβολή πρότασης στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα χρηματοδότησης LIFE και συγκεκριμένα, στον άξονα Circular Economy and Quality of Life. Ο άξονας « Κυκλική Οικονομία και Ποιότητα Ζωής στοχεύει στο να αναπτύξει, να επιδείξει και να προωθήσει καινοτόμες τεχνικές, μεθόδους και προσεγγίσεις για την επίτευξη των στόχων της νομοθεσίας και της πολιτικής της Ευρωπαικής Ένωσης για το περιβάλλον και παράλληλα να συνεισφέρει στη βάση γνώσεων και, κατά περίπτωση , στην εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών.      
ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Δείτε όλους τους τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται η Break Even Consulting
ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ