23 Νοεμβρίου, 2022

Εναρμόνιση της Εταιρείας μας με το σύστημα προστασίας πληροφοριών ISO 27001

Με χαρά σας γνωστοποιούμε την εναρμόνιση της Break Even Consulting με το Σύστημα Προστασίας Πληροφοριών ISO 27001. Πρόκειται για ένα διεθνές πρότυπο το οποίο προδιαγράφει τις απαιτήσεις τις οποίες πρέπει να πληροί ένα αποτελεσματικό Σύστημα Διαχείρισης της ασφάλειας των πληροφοριών (ΣΔΑΠ).

Δίνει έμφαση στην προστασία τριών βασικών πτυχών της πληροφορίας:

☑️την Εμπιστευτικότητα

☑️την Ακεραιότητα

☑️τη Διαθεσιμότητα

Δηλαδή, την ικανότητα του οργανισμού να διατηρεί τις πληροφορίες μακριά από μη εξουσιοδοτημένα άτομα ή οντότητες ή διεργασίες, να διατηρεί τις πληροφορίες πλήρεις και προστατευμένες από ενδεχόμενη αλλοίωση και να τις παρέχει εύχρηστες σε εξουσιοδοτημένους χρήστες.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Δείτε όλους τους τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται η Break Even Consulting
ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ