12 Νοεμβρίου, 2023

Ο Πρόεδρος της Break Even Consulting στην τηλεοπτική εκπομπή «Αυτοδιοίκηση»

Ο Δρ Μάρκος Μαργαρίτης, Πρόεδρος της Break Even Consulting, παραχώρησε συνέντευξη στον Τηλεοπτικό Σταθμό της Βουλής, και συγκεκριμένα στην εκπομπή Αυτοδιοίκηση, με θέμα την πράσινη μετάβαση των Δήμων. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, εξετάστηκαν πρακτικές, οι οποίες μπορούν να εφαρμοστούν από τους Δήμους για την προώθηση της πράσινης μετάβασής τους. Επιπλέον, αναδείχθηκαν σημαντικά ζητήματα που απασχολούν τους Δήμους, σχετικά με τη διαχείριση της ενέργειας, των υδάτινων πόρων, των στερεών αποβλήτων και των λυμάτων, τα οποία απαιτούν ολιστική προσέγγιση. Σύμφωνα με τον Δρ Μαργαρίτη, αυτά τα θέματα απαιτούν σύνθετο σχεδιασμό και αποτελεσματική εφαρμογή στρατηγικών.

« Οι Δήμοι επιβάλλεται να διαχειριστούν και να αξιοποιήσουν τις ροές των αποβλήτων τους, όπως τα παραπροϊόντα από τους χώρους πρασίνου, είτε μέσω της κομποστοποίησης και της παραγωγής βιολιπάσματος, είτε μέσω της παραγωγής ενέργειας από βιομάζα. »
Δρ Μάρκος Μαργαρίτης
Πρόεδρος Break Even Consulting

Επιπρόσθετα, ο Δρ Μαργαρίτης υπογράμμισε την πρόκληση της ωρίμανσης και υλοποίησης έργων από τους Δήμους, καθώς και τη δυσκολία αναζήτησης χρηματοδοτήσεων λόγω της έλλειψης επαρκούς ωριμότητας των έργων και της έλλειψης μελετών και σχεδίων, παρά τον υπάρχοντα αριθμό διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων.

Στον δρόμο προς την πράσινη ανάπτυξη, ο πρόεδρος της εταιρείας τόνισε ότι είναι αναγκαία η μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των Δήμων, μέσω της ανάπτυξης Δημοτικών Σχεδίων Μείωσης των Εκπομπών (ΔηΣΜΕ) και της εφαρμογής δράσεων περιορισμού του ανθρακικού τους αποτυπώματος. Ειδικότερα, επισυμάνθηκε ότι όποιος Δήμος δεν έχει εκπονήσει ΔηΣΜΕ, δεν θα έχει τη δυνατότητα να μπει σε διαδικασία χρηματοδότησης.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Δείτε όλους τους τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται η Break Even Consulting
ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ