6 Φεβρουαρίου, 2023

Εκτίμηση Υδατικού αποτυπώματος, Ιδιωτικών & Δημόσιων Φορέων

Στοχεύοντας σε μία ολοκληρωμένη περιβαλλοντική προσέγγιση, η εταιρεία μας διαθέτοντας εξειδικευμένο προσωπικό αναλαμβάνει την εκτίμηση Υδατικού Αποτυπώματος, ιδιωτικών και δημόσιων φορέων. Το υδατικό αποτύπωμα είναι ένας πολυδιάστατος δείκτης χρήσης ύδατος, ο οποίος αφορά στην ποσότητα του νερού που χρησιμοποιείται σε όλα τα στάδια μίας εγκατάστασης. Η εκτίμηση του υδατικού δείκτη γίνεται χρησιμοποιώντας δεδομένα κατανάλωσης νερού και παραγωγής υγρών αποβλήτων στα κτήρια που τελούν υπό τη διαχείριση του εκάστοτε φορέα.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Δείτε όλους τους τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται η Break Even Consulting
ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ