25 Οκτωβρίου, 2022

Συμμετοχή στην κοινοπραξία πρότασης στον άξονα Climate Change Mitigation and Adaptation

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η υποβολή πρότασης στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα χρηματοδότησης LIFE, και συγκεκριμένα, στον άξονα Climate Change Mitigation and Adaptation. Στην πρόταση συμμετέχουν εταιρείες και ακαδημαϊκά ιδρύματα από τρεις χώρες (Ιταλία, Κύπρο, Ελλάδα), μεταξύ των οποίων και η Break Even Consulting.

Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα LIFE είναι το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορά τη Δράση για το Περιβάλλον και το Κλίμα. Στοχεύει στη μετατροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μια δίκαιη και ευημερούσα κοινωνία, με μια σύγχρονη, αποδοτική στους πόρους και ανταγωνιστική οικονομία, με προστασία, διατήρηση και ενίσχυση του φυσικού κεφαλαίου της για την προστασία της υγείας και την ευημερία των πολιτών.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Δείτε όλους τους τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται η Break Even Consulting
ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ