4 Ευρωπαϊκές Πλατφόρμες για την αντιμετώπιση του αντίκτυπου του COVID-19

Μετά το ξέσπασμα της πανδημίας COVID-19, πολλοί οργανισμοί σε ολόκληρη την Ευρώπη άρχισαν να συλλέγουν και να παρουσιάζουν στοιχεία με στόχο την αντιμετώπιση των βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων επιπτώσεων της πανδημίας στην οικονομία, αλλά και το περιβάλλον. Ένα δείγμα της διαθέσιμης πληροφορίας αποτελούν οι παρακάτω πλατφόρμες, οι οποίες ανανεώνονται συνεχώς, πολλές φορές μέσω της ενεργής υποστήριξης των χρηστών.

Interreg Europe: Η πλατφόρμα Interreg Europe COVID-19 παρέχει πρόσβαση στις εξής θεματικές ενότητες:

·         Αποτελεσματικές Πρακτικές από όλη την Ευρώπη

·         Διαδικτυακές θεματικές δραστηριότητες (αξιολογήσεις από ειδικούς, διαδικτυακές συζητήσεις, διαδικτυακά σεμινάρια)

·         Προσαρμοσμένη υποστήριξη

·         Σχετικά νέα και εκδηλώσεις που δημοσιεύονται από την ομάδα εμπειρογνωμόνων, τα προγράμματα Interreg Europe και άλλους οργανισμούς

EURADA: Η πλατφόρμα COVID-19 – EURADA εστιάζει στις οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας, ενώ έχει συλλέξει έναν εντυπωσιακό κατάλογο αποτελεσματικών πρακτικών, καθώς και πρωτοβουλιών οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

European Cluster Collaboration Platform (ECCP): Το ECCP, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (COSME), δημιούργησε έναν νέο ιστότοπο για την ενίσχυση της επικοινωνίας της βιομηχανικής κοινότητας.

Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ): Η ΕτΠ έχει δημιουργήσει μια διαδικτυακή πλατφόρμα ανταλλαγής απόψεων και δεδομένων, με στόχο να βοηθήσει τις τοπικές και περιφερειακές αρχές στην αντμετώπιση της κρίσης του COVID-19.