29/9/2020: Υπάλληλος Διοικητικής Υποστήριξης σε έργα Επιχειρηματικότητας (Closed)

Περιγραφή Θέσης:

Η εταιρεία BREAK-EVEN ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ, με έδρα την Αθήνα, ασχολείται με την παροχή συμβουλευτικών και μελετητικών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, σε οργανισμούς και φορείς του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα, στα γνωστικά πεδία της περιβαλλοντικής επιστήμης, καθώς και της επιχειρηματικότητας που βασίζεται στη γνώση. Στο πλαίσιο της επέκτασής της, αναζητάει Υπάλληλο Διοικητικής Υποστήριξης σε έργα Επιχειρηματικότητας, πλήρους ή μερικής απασχόλησης. Οι κύριες αρμοδιότητες της θέσης περιλαμβάνουν:

 • Διοικητική υποστήριξη
 • Διαχείριση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας
 • Τηλεφωνικές επικοινωνίες
 • Συμβολή στην οργάνωση εκδηλώσεων
 • Αρχειοθέτηση

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ή ΤΕΙ
 • Άριστη γνώση και χρήση της αγγλικής γλώσσας
 • Άριστη γνώση Η/Υ και MS Office

Επιθυμητά Προσόντα:

 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση

Δεξιότητες:

 • Οργανωτικές ικανότητες και τήρηση χρονοδιαγραμμάτων
 • Εξαιρετική διαχείριση χρόνου και ικανότητα multitasking
 • Ευελιξία, Προσαρμοστικότητα
 • Ανάληψη Πρωτοβουλίας
 • Ευχέρεια στον προφορικό και γραπτό λόγο
 • Προσοχή στη λεπτομέρεια
 • Επαγγελματισμός και εργατικότητα

Τύπος θέσης:

Entry Level

Οι ενδιαφερόμενοι, που πληρούν τα προαναφερθέντα κριτήρια, καλούνται να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@break-even.grαναφέροντας τον τίτλο της θέσης και τον κωδικό ‘’ASO_06”.

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικής διαχείρισης.

……………………………………….

Administrative Support Officer in Entrepreneurship Projects

Job Description:

BREAK-EVEN CONSULTING, which is based in Athens, aims to provide high quality consulting services to both public and private companies. As part of the expansion of the company, we are looking for an Administrative Support Officer in Entrepreneurship Projects, full-time or part-time. The main responsibilities of the position include:

 • Management support
 • Email management
 • Conducting the required telephone communications
 • Contribution to the organization of events
 • Documentation

Necessary Qualifications:

 • Bachelor’s degree
 • Excellent knowledge of the English language
 • Digital Literacy and very good knowledge of MS Office

Desired Qualifications:

 • Desired previous experience in a similar position

Abilities & Skills:

 • Organizational skills and the ability to meet deadlines
 • Excellent time management and multitasking capabilities
 • Flexibility, Adaptability
 • Taking initiatives
 • Excellent communication skills, both written and verbal
 • Attention to detail
 • Professionalism and diligence

Position Type:

Entry Level

Those interested, who meet these criteria, are invited to send their CV to the email addresshr@break-even.gr mentioning the title of the position and the code ‘’ASO_06”.

All applications will be treated confidentially.