Σύμβουλος Ευρωπαϊκών Έργων για Τμήμα Μεταφοράς Τεχνολογίας και Έργων Επιχειρηματικότητας & Καινοτομίας

Η εταιρεία:

Η εταιρεία BREAK-EVEN ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ, με έδρα την Αθήνα, ασχολείται με την παροχή συμβουλευτικών και μελετητικών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, σε οργανισμούς και φορείς του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα, στο γνωστικό πεδίο της επιχειρηματικότητας που βασίζεται στη γνώση. Στο πλαίσιο της επέκτασής της, αναζητάει Σύμβουλο Ευρωπαϊκών Έργων για το Τμήμα Μεταφοράς Τεχνολογίας και Έργων Επιχειρηματικότητας & Καινοτομίας, για πλήρης απασχόληση.

Κύριες αρμοδιότητες θέσης:

 • Συμβολή στην υλοποίηση ευρωπαϊκών έργων και των παραδοτέων τους
 • Επεξεργασία και ανάλυση δεδομένων
 • Ανάπτυξη επιχειρηματικών και οικονομικών μοντέλων
 • Συμμετοχή στη διαμόρφωση του προϋπολογισμού των έργων επιχειρηματικότητας
 • Συμμετοχή σε συναντήσεις εργασίας και επικοινωνία με συνεργάτες και πελάτες για την εκπόνηση των έργων
 • Προετοιμασία και διενέργεια παρουσιάσεων

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Κατοχή πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, στον κλάδο της Μηχανικής ή των Οικονομικών ή των Πολιτικών Επιστημών
 • Ελάχιστη προϋπηρεσία 2 ετών, σε αντίστοιχη θέση
 • Άριστη γνώση και χρήση της αγγλικής γλώσσας
 • Άριστη γνώση Η/Υ και MS Office

Επιθυμητά Προσόντα:

 • Κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών σε συναφές αντικείμενο
 • Εμπειρία στην υλοποίηση έργων σε συνεργασία με ακαδημαϊκά / ερευνητικά ιδρύματα
 • Κατανόηση διαδικασιών ευρωπαϊκών συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων (Ηorizon 2020, Erasmus +, LIFE, Interreg)  
 • Ευχέρεια στη συγγραφή τεχνικών εκθέσεων (reports) και  προτάσεων έργων (proposals)

Δεξιότητες:

 • Εξαιρετική διαχείριση χρόνου και ικανότητα multitasking
 • Οργανωτικές ικανότητες και τήρηση χρονοδιαγραμμάτων
 • Ευελιξία, Προσαρμοστικότητα
 • Ανάληψη Πρωτοβουλίας
 • Ευχέρεια στον προφορικό και γραπτό λόγο
 • Προσοχή στη λεπτομέρεια
 • Επαγγελματισμός και εργατικότητα

Τύπος Θέσης:

Intermediate

Τι προσφέρουμε:

 • Δυναμικό και δημιουργικό εργασιακό περιβάλλον
 • Φιλική εργασιακή ατμόσφαιρα
 • Έμφαση στην επαγγελματική εξέλιξη
 • Ευκαιρίες καριέρας σε ένα γρήγορα αναπτυσσόμενο περιβάλλον

Οι ενδιαφερόμενοι, που πληρούν τα προαναφερθέντα κριτήρια, καλούνται να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@breakeven.gr αναφέροντας τον τίτλο της θέσης και τον κωδικό “CEP_02.

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικής διαχείρισης.

Consultant for European Projects in the Technology Transfer, Innovation & Entrepreneurship Department

Our Company:

BREAK-EVEN CONSULTING, which is based in Athens, aims to provide high quality consulting services to both public and private companies. As part of the expansion of the company, we are looking for a Consultant for European Projects in the Technology Transfer, Innovation & Entrepreneurship Department, working full time.

Main responsibilities:

 • Participate in the implementation of European projects and their deliverables
 • Processing and analyzing data
 • Development of business and cost models
 • Contribute in the development of projects’ budget 
 • Participate in working group meeting and collaborate closely with our partners to collect information on project related matters
 • Create high-quality presentations

Necessary Qualifications:

 • Bachelor’s degree in Engineering, Economics or Business Administration
 • At least 2 years of working experience in a similar position
 • Excellent knowledge of the English language
 • Digital literacy and very good knowledge of MS Office

Desired Qualifications:

 • Master’s degree in a relevant field will be considered a plus
 • Experience in the implementation of projects in collaboration with academic / research institutes
 • Deep understanding of European programs (Ηorizon 2020, Erasmus +, LIFE, Interreg)
 • Competence in writing technical reports and project proposals

Abilities & Skills:

 • Excellent time management and multitasking capabilities
 • Organizational skills and the ability to meet deadlines
 • Flexibility, Adaptability
 • Taking initiatives
 • Excellent communication skills, both written and verbal
 • Attention to detail
 • Professionalism and diligence

Position Type:

Intermediate

Benefits:

Our employees are our most important asset and that’s reflected in the way we treat our people! We are proud to offer a variety of benefits to support our employees, including:

 • Dynamic and creative working environment
 • A friendly working atmosphere
 • Strong mentality of lifelong learning and professional development
 • Career opportunities within a fast-paced environment

Those interested, who meet these criteria, are invited to send their CV to the email addresshr@break-even.gr mentioning the title of the position and the code “CEP_02”.

All applications will be treated confidentially.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *