Σύμβουλος Διαχείρισης και Υλοποίησης Συγχρηματοδοτούμενων Έργων (Ευρωπαϊκά Προγράμματα)

Η Εταιρεία:

Η εταιρεία BREAK-EVEN ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ, με έδρα την Αθήνα, ασχολείται με την παροχή συμβουλευτικών και μελετητικών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, σε οργανισμούς και φορείς του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα, στα γνωστικά πεδία της περιβαλλοντικής επιστήμης, καθώς και της επιχειρηματικότητας που βασίζεται στη γνώση. Στο πλαίσιο της στελέχωσης του τμήματος Συγχρηματοδοτούμενων Έργων και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων, αναζητάει Σύμβουλο Διαχείρισης και Υλοποίησης Συγχρηματοδοτούμενων Έργων για Ευρωπαϊκά Προγράμματα.

Κύριες αρμοδιότητες:

 • Σχεδιασμός, συγγραφή και κατάθεση έργων στο πλαίσιο ευρωπαϊκών προγραμμάτων και πρωτοβουλιών
 • Συμμετοχή στην παρακολούθηση οικονομικού και φυσικού αντικειμένου με στόχο την αποτελεσματική υλοποίηση των έργων
 • Εκπόνηση των απαιτούμενων παραδοτέων
 • Σύνταξη και υποβολή περιοδικών, ετήσιων και τελικών εκθέσεων (reporting)
 • Επικοινωνία με αναθέτουσες και διαχειριστικές αρχές και με λοιπούς εταίρους των έργων
 • Προετοιμασία φακέλων οικονομικού και φυσικού αντικειμένου

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος
 • Εμπειρία στη συγγραφή ερευνητικών προτάσεων και στην υλοποίηση και  παρακολούθηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
 • Πολύ καλή γνώση των διαδικασιών υλοποίησης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (LIFE, HORIZON 2020, INTERREG, SME)

Επιθυμητά Προσόντα:

•          Μεταπτυχιακός ή Διδακτορικός τίτλος θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν

Δεξιότητες:

 • Εξαιρετικές επικοινωνιακές δεξιότητες, στον γραπτό και προφορικό λόγο
 • Καλή λειτουργία υπό πίεση
 • Ικανότητα τήρησης προθεσμιών
 • Καλή διαχείριση χρόνου και ικανότητα multitasking
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων
 • Ευχέρεια στις παρουσιάσεις
 • Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ
 • Διορατικότητα και Οξυδέρκεια

Τύπος Θέσης:

Intermediate/ Senior Level

Τι προσφέρουμε:

 • Δυναμικό και δημιουργικό εργασιακό περιβάλλον
 • Φιλική εργασιακή ατμόσφαιρα
 • Έμφαση στην επαγγελματική εξέλιξη
 • Ευκαιρίες καριέρας σε ένα γρήγορα αναπτυσσόμενο περιβάλλον

Οι ενδιαφερόμενοι, που πληρούν τα προαναφερθέντα κριτήρια, καλούνται να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@break-even.gr αναφέροντας τον τίτλο της θέσης και τον κωδικό ‘’ΧΧΧ”.

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικής διαχείρισης.

Management and Implementation Consultant for Co-financed Projects (EU Programs)

Our Company:

BREAK-EVEN CONSULTING, which is based in Athens, aims to provide high quality consulting services to both public and private companies. As part of the expansion of the company, we are looking for a Management and Implementation Consultant for Co-financed Projects (EU Programs).

Main responsibilities:

 • Visualization, preparation and submission of the projects in the context of E.U. Programs and Initiatives
 • Participation in the monitoring of the financial and physical object in order to effectively implement the projects
 • Preparation of the required deliverables
 • Preparation and submission of periodic, annual and final performance reports
 • Communication with the designated authorities and the other project partners
 • Preparation of financial and physical files for inspection

Necessary Qualifications:

 • Bachelor’s degree
 • Experience in composing research proposals and in the implementation and observation of EU Programs
 • Very good knowledge of the implementation procedures of the European Programs (LIFE, HORIZON 2020, INTERREG, SME)

Desired Qualifications:

• A Master’s or Doctoral degree will be considered a plus

Abilities & Skills:

 • Excellent communication skills, both written and verbal
 • Good operation under pressure
 • Ability to meet deadlines
 • Good time management and multitasking capabilities
 • Excellent knowledge of the English language
 • Problem solving capabilities
 • Good presentation skills
 • Digital Literacy
 • Perceptiveness

Seniority Level:

Intermediate / Senior Level

Benefits:

Our employees are our most important asset and that’s reflected in the way we treat our people! We are proud to offer a variety of benefits to support our employees, including:

 • Dynamic and creative working environment
 • A friendly working atmosphere
 • Strong mentality of lifelong learning and professional development
 • Career opportunities within a fast-paced environment

Those interested, who meet these criteria, are invited to send their CV to the email address hr@break-even.gr mentioning the title of the position and the code “ΧΧΧ”.

All applications will be treated confidentially.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *