Σκοπός

 

Σκοπός μας είναι η υποστήριξη της επιχειρηματικότητας εν συνόλω, με έμφαση στην κατηγορία της νεοφυούς. Στο πλαίσιο αυτό παρέχουμε δράσεις επαγγελματικής ενίσχυσης, στο σύνολο των σταδίων ανάπτυξης μιας επιχείρησης. Ειδικότερα, η εταιρεία μας παρέχει:

 • Δράσεις υποστήριξης κατά το στάδιο της εκκίνησης της επαγγελματικής πορείας ενός επιχειρηματικού εγχειρήματος
 • Δράσεις υποστήριξης υφιστάμενων επιχειρήσεων στη βελτίωση της επαγγελματικής τους πορείας

Δράσεις

 

Ενδεικτικά οι δράσεις επαγγελματικής ενίσχυσης που εφαρμόζουμε είναι:

 • Καθοδήγηση των νέων ομάδων και εμβάθυνση σε όλα τα στάδια μετατροπής μιας ιδέας σε ένα βιώσιμο προϊόν ή μια βιώσιμη επιχείρηση.
 • Εκπόνηση όλων των απαραίτητων μελετών για τον στρατηγικό σχεδιασμό μιας επιχείρησης, τόσο σε προ-ανταγωνιστικό στάδιο, όσο και μετά την έναρξη της λειτουργίας της και της ένταξής της στην αγορά.
 • Συμβουλευτική υποστήριξη για τη λήψη επαγγελματικών αποφάσεων, ή για την επίλυση επαγγελματικών προβλημάτων, ή για την επαγγελματική ανάπτυξη.
 • Δικτύωση των επιχειρηματιών με οικοσυστήματα επιχειρηματικότητας, μεταφορά τεχνογνωσίας και αξιοποίηση καινοτόμων λύσεων.

Δυνητικοί

ωφελούμενοι

 

Δυνητικοί ωφελούμενοι των δράσεων επαγγελματικής ενίσχυσης είναι οι εξής:

 • Νέοι και νέες που έχουν καταλήξει σε δυνητικά εμπορικά αξιοποιήσιμα ερευνητικά αποτελέσματα.
 • Ομάδες επιχειρηματιών που έχουν δημιουργικές ιδέες και επιθυμούν να τις μετατρέψουν σε βιώσιμες επιχειρήσεις ή προϊόντα.
 • Υπό σύσταση επιχειρήσεις ή και υφιστάμενες επιχειρήσεις.
 • Επιχειρηματίες που θέλουν να επιχειρήσουν σε δυναμικούς τομείς της ελληνικής οικονομίας.
 • Επιχειρήσεις που επιθυμούν να μετασχηματίσουν το επιχειρηματικό τους μοντέλο μέσω της αξιοποίησης ερευνητικών αποτελεσμάτων.
Περισσότερα