Συμβουλευτική στον τομέα της Μηχανικής και της Διαχείρισης Τεχνικών Έργων

Η Break – Even Consulting, ως μια από τις πλέον καταρτισμένες σε ανθρώπινο δυναμικό εταιρείες συμβούλων – μηχανικών στην Ελλάδα, ειδικεύεται στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε ένα ευρύ φάσμα αντικειμένων μηχανικής και διεργασιών, με εστίαση στον τομέα του περιβάλλοντος, τη διαχείρισης αποβλήτων και των υδάτινων πόρων. Κεντρικοί άξονες δράσης της αποτελούν α) η επίλυση τεχνικών προβλημάτων, β) η ανάπτυξη νέων και βελτιωμένων προϊόντων, γ) η βελτιστοποίηση παραγωγικών διαδικασιών και δ) η ενσωμάτωση τεχνολογικών καινοτομιών.

Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία διαθέτει μια πολυάριθμη ομάδα μηχανικών (Χημικών Μηχανικών, Πολιτικών Μηχανικών, Μηχανολόγων Μηχανικών) με εξειδίκευση σε έργα με περιβαλλοντικό αντίκτυπο,  που ενισχύουν και προωθούν την κυκλική οικονομία και ενσωματώνουν στην πράξη τις αρχές της αειφορίας. Ως εκ τούτου, η εταιρεία έχει την τεχνογνωσία και παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε όλα τα επιμέρους κομμάτια της παραγωγικής αλυσίδας αξίας, με συνεργασίες και συνέργειες με δημόσιους φορείς (δήμους, περιφέρειες και υπουργεία) και επιχειρήσεις (ΔΕΥΑ, βιομηχανίες, εταιρείες).