25 Ιουνίου, 2024

Συμμετοχή της Break Even Consulting στο European Sustainable Industry Summit του CSR Europe

Η Break Even Consulting είχε την τιμή να συμμετέχει στο European Sustainable Industry Summit, που διοργανώθηκε από το CSR Europe στις Βρυξέλλες. Στη σύνοδο, η Δρ Μαίρη Ατζέμη, Head of Sustainability, συμμετείχε σε συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης με τίτλο “Building Tomorrow: Innovations Driving the Green Transition in Construction”, τις οποίες διοργάνωσε το CSR Hellas.

Κατά τη διάρκεια των συζητήσεων, η Δρ Μαίρη Ατζέμη αναφέρθηκε στον καθοριστικό ρόλο που διαδραματίζει ο σύμβουλος βιωσιμότητας στη διαδικασία της πράσινης μετάβασης του κατασκευαστικού κλάδου και των κτηριακών εγκαταστάσεων. Επισήμανε την ανάγκη για ολιστική προσέγγιση, μέσα από την υιοθέτηση μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής βιωσιμότητας από τις επιχειρήσεις, η οποία πρέπει να εκτείνεται σε όλη την αλυσίδα αξίας τους.

«Σημαντικές προϋποθέσεις για την υιοθέτηση και υλοποίηση αποτελεσματικής στρατηγικής βιώσιμης ανάπτυξης είναι η υλοποίηση τόσο τεχνικών μέτρων και παρεμβάσεων για την ενεργειακή αναβάθμιση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων, όσο και η συνεργασία μεταξύ οργανισμών και η εμπλοκή όλων των ενδιαφερόμενων μερών των επιχειρήσεων στην υλοποίησής της στρατηγικής , από τους εργαζόμενους έως τους προμηθευτές.»

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Δείτε όλους τους τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται η Break Even Consulting
ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ