12 Οκτωβρίου, 2023

Συμμετοχή της Break Even Consulting στο 18ο Ετήσιο Σεμινάριο της Ερμούπολης

Συμμετοχή στην εκδήλωση «Εξερεύνηση της οικονομικής διαφοροποίησης και των επενδυτικών ευκαιριών» που οργανώθηκε από την Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo και την Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, μαζί με τη συνεισφορά του Μηχανισμού Δίκαιης Μετάβασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στην Πορτογαλία. Η εκδήλωση επικεντρώθηκε στην οικοδόμηση ικανοτήτων μεταξύ των τοπικών και περιφερειακών ενδιαφερομένων στην κοινότητα Médio Tejo, για την υλοποίηση της δίκαιης μετάβασης της περιοχής.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν περίπου 60 ενδιαφερόμενοι από τοπικούς, περιφερειακούς και εθνικούς φορείς, επιχειρήσεις και ΜΚΟ, καθώς και εκπρόσωποι από άλλα μέρη της Πορτογαλίας, της Ισπανίας, της Φινλανδίας και της Ελλάδας που συμμετέχουν στο πρόγραμμα της Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (Just Transition Fund-JTF).

Η Eταιρεία μας εκπροσωπήθηκε από την Δρ Βασιλική Οικονομοπούλου, Επικεφαλής του Τμήματος Περιβαλλο-ντικής Στρατηγικής.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Δείτε όλους τους τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται η Break Even Consulting
ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ