12 Φεβρουαρίου, 2023

Συμμετοχή της Break Even Consulting στην Διαβούλευση με εμπλεκόμενους φορείς του Δήμου Ανατολικής Σάμου

Διαβούλευση με εμπλεκόμενους φορείς του Δήμου Ανατολικής Σάμου για τις προτάσεις του Δήμου, σχετικά με τα μέτρα μετριασμού των εκπομπών και προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, σε συνεργασία με το EPLO. ‘ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ’ και την Forum Training & Consulting.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Δείτε όλους τους τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται η Break Even Consulting
ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ