Εκπόνηση μελετών

Η εταιρεία Break-Even Consulting αποτελεί μια κορυφαία τεχνική μελετητική εταιρεία, με υψηλή επιστημονική επάρκεια και καταρτισμένο στελεχιακό δυναμικό, με πολυετή εμπειρία στην εκπόνηση τεχνικών μελετών, σε ειδικότητες μηχανικού και οικονομολόγου, με εφαρμογή σε ένα ευρύ φάσμα αντικειμένων.

 

Ειδικότερα, το τμήμα εκπόνησης μελετών αναλαμβάνει τη σύνταξη μελετών σε ένα ευρύ φάσμα αντικειμένων, προς δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, όπως:

 • μελέτες περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων
 • μελέτες υδραυλικών έργων (δίκτυα ύδρευσης, δίκτυα αποχέτευσης, δίκτυα ομβρίων υδάτων, αρδευτικών δικτύων, συνοδών έργων μονάδων αφαλάτωσης, δεξαμενών ύδρευσης, δεξαμενών άρδευσης)
 • μελέτες τοπογραφικές
 • μελέτες σχεδιασμού Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων
 • μελέτες σχεδιασμού μονάδων Αφαλάτωσης
 • μελέτες ηλεκτρομηχανολογικές Η/Μ
 • αρχιτεκτονικές μελέτες
 • στατικές μελέτες
 • μελέτες Ενεργειακής αναβάθμισης
 • βιομηχανικές μελέτες
 • μελέτες λιμενικών έργων
 • οικονομοτεχνικές μελέτες
 • μελέτες σκοπιμότητας – βιωσιμότητας
 • μελέτες στρατηγικού σχεδιασμού

 

 

Αναφορικά με τις προϋποθέσεις συμμετοχής σε δημόσιες συμβάσεις, η εταιρεία μας διαθέτει μελετητικά πτυχία που αφορούν, σχεδόν, σε όλες τις κατηγορίες μελετών (1, 2, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 27).