Στέλεχος Τμήματος Δημοσίων Συμβάσεων

Η Εταιρεία:

Η εταιρεία BREAK-EVEN ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ, με έδρα την Αθήνα, ασχολείται με την παροχή συμβουλευτικών και μελετητικών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, σε οργανισμούς και φορείς του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα, στα γνωστικά πεδία της περιβαλλοντικής επιστήμης, καθώς και της επιχειρηματικότητας που βασίζεται στη γνώση. Στο πλαίσιο της στελέχωσης του τμήματος Δημοσίων Συμβάσεων, αναζητάει συνεργάτη, πλήρους απασχόλησης.

Κύριες αρμοδιότητες:

 • Διοικητική υποστήριξη όλων των εργασιών του τμήματος (διαχείριση επικοινωνίας, αλληλογραφίας, εγγράφων, φυσικών και ηλεκτρονικών αρχείων)
 • Αναζήτηση προκηρύξεων δημόσιων διαγωνισμών
 • Συγκέντρωση και έλεγχος δικαιολογητικών, προετοιμασία φακέλου για συμμετοχή σε διαγωνισμούς του δημοσίου, καθώς και διεκπεραίωση ηλεκτρονικών διαγωνισμών. Τήρηση όλων των προβλεπόμενων διαδικασιών για την συμμετοχή της εταιρείας σε διαγωνισμούς προμηθειών δημόσιου τομέα – τεχνική & οικονομική προσφορά – δικαιολογητικά κατακύρωσης – σύμβαση) 
 • Παρακολούθηση της πορείας των διαγωνισμών και συμβάσεων, επικοινωνία με αναθέτουσες αρχές και σύνταξη των απαραίτητων επιστολών και εγγράφων
 • Τήρηση των προθεσμιών καταθέσεων Διαγωνισμών που προϋποθέτει στενή συνεργασία με το τμήμα Πωλήσεων και εργασία υπό την πίεση χρονικών περιορισμών
 • Σύναψη συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, Θετικής, Οικονομικής ή Νομικής Κατεύθυνσης
 • Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών σε αντίστοιχη θέση

Επιθυμητά Προσόντα:

 • Γνώση της νομοθεσίας προμηθειών του δημοσίου και της διαδικασίας διεξαγωγής των διαγωνισμών (Ν. 4412/2016)
 • Γνώση πλατφόρμας διαχείρισης του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)

Δεξιότητες:

 • Εξαιρετική διαχείριση χρόνου και ικανότητα multitasking
 • Ικανότητα τήρησης αυστηρών χρονοδιαγραμμάτων
 • Καλές οργανωτικές δεξιότητες
 • Ευχέρεια στον προφορικό και γραπτό λόγο
 • Προσοχή στη λεπτομέρεια
 • Γνώση χειρισμού Η/Υ
 • Γνώση Αγγλικής Γλώσσας
 • Επαγγελματισμός και εργατικότητα
 • Υπευθυνότητα και δυνατότητα συνεργασίας με μεγαλύτερες ομάδες
 • Τήρηση εχεμύθειας και διασφάλιση ορθής χρήσης εμπιστευτικών πληροφοριών.

Τύπος θέσης:

Intermediate Level

Τι προσφέρουμε:

 • Δυναμικό και δημιουργικό εργασιακό περιβάλλον
 • Φιλική εργασιακή ατμόσφαιρα
 • Έμφαση στην επαγγελματική εξέλιξη
 • Ευκαιρίες καριέρας σε ένα γρήγορα αναπτυσσόμενο περιβάλλον
 • Σύστημα Επιβράβευσης Bonus

Οι ενδιαφερόμενοι, που πληρούν τα προαναφερθέντα κριτήρια, καλούνται να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@break-even.gr αναφέροντας τον τίτλο της θέσης και τον κωδικό “STDS_09”.

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικής διαχείρισης.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *