Πρόσκληση ΕΣΠΑ 2014-2020: “Δημόσιες επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών Κεντρικού και Νότιου Έβρου μέσω ΤΑΠΤοΚ ΕΤΘΑ”

Ανακοινώθηκε η νέα πρόσκληση ΕΣΠΑ 2014-2020 για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα «Δημόσιες επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών Κεντρικού και Νότιου Έβρου μέσω ΤΑΠΤοΚ ΕΤΘΑ», με περίοδο υποβολής αιτήσεων από 30/4/2020 έως 31/7/2020.

Ειδικότερα, η πρόσκληση, που απευθύνεται σε φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τις εταιρείες τους και τα νομικά τους πρόσωπα και σε συλλογικούς φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του αλιευτικού ή περιβαλλοντικού τομέα, περιλαμβάνει τις εξής υποδράσεις:

1. Υποδομές που μεγιστοποιούν τη συμμετοχή της αλιείας στη βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής παρέμβασης. Ενδεικτικά:

 • Βελτίωση των υποδομών στους αλιευτικούς λιμένες, στους τόπους εκφόρτωσης και στα καταφύγια όπως: η βελτίωση της σηματοδότησης και του φωτισμού, η εγκατάσταση συστημάτων ανέλκυσης – καθέλκυσης σκαφών, η αποκατάσταση χερσαίας ζώνης περιμετρικά του λιμένα, η ενεργειακή αναβάθμιση του συνόλου των εγκαταστάσεων, η δημιουργία χώρων διοίκησης και χώρων υγιεινής, η εξασφάλιση παροχών πόσιμου νερού, η δημιουργία έργων για την αντιμετώπιση της προσάμμωσης και για την ασφάλεια των αλιευτικών σκαφών
 • Δημιουργία και βελτίωση κοινών υποδομών και συστημάτων για την εξυπηρέτηση των δραστηριοτήτων των αλιέων: αποθήκες, ηλεκτρονικά συστήματα επικοινωνίας κλπ.
 • Δημιουργία και βελτίωση χώρων πώλησης αλιευτικών προϊόντων (ιχθυαγορές).

2. Υποδομές για την ενθάρρυνση της τουριστικής δραστηριότητας. Ενδεικτικά:

 • Δημιουργία θαλάσσιων πάρκων
 • Δημιουργία υποδομών για τη διευκόλυνση της διεξαγωγής δραστηριοτήτων κατάδυσης και παρατήρησης του θαλάσσιου περιβάλλοντος
 • Ανάδειξη τοπίων ή σημείων ενδιαφέροντος για τη δημιουργία χώρων αναψυχής των κατοίκων και επισκεπτών της περιοχής
 • Σήμανση τοπικών αξιοθέατων, μνημείων κλπ.
 • Κατασκευή ή αναβάθμιση πολυλειτουργικών ψυχαγωγικών υποδομών (εγκαταστάσεις ψυχαγωγίας πολυλειτουργικού χαρακτήρα που προσφέρουν, ιδίως, πολιτιστικές και ψυχαγωγικές υπηρεσίες)
 • Αναβάθμιση υποδομών τουριστικών λιμένων (μαρίνες, καταφύγια) για την εξυπηρέτηση σκαφών αναψυχής και ναυταθλητισμού.

3. Υποδομές και υπηρεσίες για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αλιευτικές περιοχές. Ενδεικτικά:

 • Δημιουργία, βελτίωση και ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων (π.χ. πλατείες, παιδικές χαρές, χώροι άθλησης και ψυχαγωγίας)
 • Επισκευή πλακόστρωτων δρόμων (καλντερίμια), πεζοδρόμηση δρόμων ιδιαιτέρου ενδιαφέροντος , Διαμόρφωση εισόδων χωριού (κατασκευή πεζοδρομίου, ειδική διαμόρφωση φωτισμού)
 • Διαμόρφωση χώρων στάθμευσης και σχετική σήμανση κοντά σε σημεία απαγόρευσης της κυκλοφορίας οχημάτων (καλντερίμια, πεζόδρομοι)
 • Δημιουργία νέων και περιποίηση υφιστάμενων χώρων πρασίνου
 • Τοποθέτηση φωτιστικών και ανάδειξη με ειδικό φωτισμό των χαρακτηριστικών στοιχείων της τοπικής αρχιτεκτονικής, αλλά και στοιχείων που σχετίζονται με την παράδοση και την ιστορία οικισμών (μνημεία, τόποι οργάνωσης πανηγυριών κλπ.)
 • Δημιουργία νέων ή η αποκατάσταση υφιστάμενων κτιρίων και η μετατροπή τους σε χώρους για κοινωφελή χρήση ή χώρους άσκησης πολιτιστικών δραστηριοτήτων (πχ πολιτιστικά κέντρα, θέατρα, κινηματογράφοι, ωδεία, βιβλιοθήκες, ΚΑΠΗ)
 • Βελτίωση εγκαταστάσεων βιολογικών καθαρισμών, καθώς και η βελτίωση της απόδοσής τους
 • Δημιουργία ή βελτίωση αθλητικών υποδομών
 • Δημιουργία ή βελτίωση υποδομών που εξυπηρετούν ευπαθείς ομάδες πληθυσμού
 • Αποκατάσταση και η ανάδειξη περιοχών ιδιαίτερου περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος όπως: υγροβιότοποι, εκβολές ποταμών
 • Δράσεις πολιτικής προστασίας από φυσικές καταστροφές (πλημμύρες, καταστροφές που προέρχονται από τη θάλασσα κλπ) από εθελοντές
 • Εφαρμογή καινοτόμων τεχνικών για τη βελτίωση της βιοποικιλότητας (π.χ, τοποθέτηση τεχνητών υφάλων για την αποκατάσταση θαλάσσιων οικοτόπων)
 • Υλοποίηση τεχνικών έργων για την αποκατάσταση της διάβρωσης των ακτών.

4. Συλλογικές δράσεις στήριξης της αλιείας και δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης των φορέων και των κατοίκων των παράκτιων περιοχών. Ενδεικτικά:

 • Διοργάνωση ενημερωτικών δράσεων που αφορούν στην πρόληψη και προστασία από ασθένειες που απειλούν την υγεία των αλιέων και των κατοίκων των παράκτιων περιοχών
 • Διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων τοπικού χαρακτήρα που έχουν ως στόχο την ανάδειξη των αλιευτικών προϊόντων της περιοχής (π.χ. γιορτή ψαρά, διαγωνισμοί μαγειρικής) και την ευαισθητοποίηση των καταναλωτών στην αγορά ντόπιων αλιευμάτων
 • Δράσεις βελτίωσης και αξιοποίησης των περιβαλλοντικών πλεονεκτημάτων των αλιευτικών περιοχών, προώθηση της κοινωνικής ευημερίας και της πολιτιστικής κληρονομιάς στις αλιευτικές περιοχές, περιλαμβανομένης της θαλάσσιας πολιτιστικής κληρονομιάς η διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων που σχετίζονται με τη θάλασσα, σε συνδυασμό με την ευαισθητοποίηση σχετικά με την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος
 • Διοργάνωση εκστρατειών γνωστοποίησης για τη σπουδαιότητα κατανάλωσης αλιευμάτων που αποτελούν προϊόντα υπεύθυνης αλιείας και παράγονται με βιώσιμο τρόπο
 • Διοργάνωση ενημερωτικών δράσεων για τις επιπτώσεις της ανθρώπινης δραστηριότητας στο περιβάλλον και την ανάγκη για αλλαγή νοοτροπίας και συμπεριφοράς (π.χ. αλόγιστη χρήση φυτοφαρμάκων, υπεραλίευση, παράνομη αλιεία)
 • Διοργάνωση ενεργειών ευαισθητοποίησης των κάτοικων και φορέων των παράκτιων περιοχών σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος (π.χ δημιουργία εντύπων – εκδόσεων, ηλεκτρονικών παιχνιδιών, οργάνωση ημερίδων-εκδηλώσεων, εθελοντικών καθαρισμών ακτών/θαλασσών)
 • Υλοποίηση βιωματικών εκπαιδευτικών δράσεων σε μαθητές σε θέματα προστασίας του θαλάσσιου και παράκτιου περιβάλλοντος και προσαρμογής στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Σε ποιους απευθύνεται:

• Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης

Προϋπολογισμός:

€ 433.000

Περίοδος υποβολής:

από 30/4/2020 έως 31/7/2020

Διαβάστε αναλυτικά την Πρόσκληση εδώ.

Η Break Even αναλαμβάνει την αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων, όπως του προγράμματος ΕΣΠΑ 2014-2020, αλλά και την πραγματοποίηση περιβαλλοντικών μελετών.

Παροχή υπηρεσιών επιστημονικού συμβούλου υποστήριξης του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων για τον συντονισμό, την διαχείριση και την παρακολούθηση υλοποίησης της ενταγμένης πράξης στο Ε.Σ.Π.Α 2014-2020 «Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων»

Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών περιβαλλοντικών ζητημάτων του Δήμου Αμοργού

Εκπόνηση περιβαλλοντικών μελετών για την αδειοδότηση του έργου Αντλιοστάσια Και Αγωγοί Μεταφοράς Νερού Απο Αι-Λια Στις