Πρόσκληση ΕΣΠΑ 2014-2020: “Δημιουργία Πράσινων Σημείων και δικτύωσή τους”

Ανακοινώθηκε η νέα πρόσκληση ΕΣΠΑ 2014-2020 για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα «Δημιουργία Πράσινων Σημείων και δικτύωσή τους σε όλη τη χώρα πλην Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου», με περίοδο υποβολής αιτήσεων από 30/6/2020 έως 31/12/2020

Ειδικότερα, η πρόσκληση, αφορά τη δημιουργία Πράσινων Σημείων, Γωνιών Ανακύκλωσης και Κινητών Πράσινων Σημείων, ενώ συμπεριλαμβάνει και νέες δράσεις για τη δημιουργία ή/και συμπλήρωση δημοτικών δικτύων συλλογής και μεταφοράς λοιπών ανακυκλωσίμων αστικών αποβλήτων. Συγκεκριμένα:

  • Έργα υποδομής και προμήθειες εξοπλισμού για τη δημιουργία Πράσινων Σημείων και Γωνιών Ανακύκλωσης, εξαιρουμένου του εξοπλισμού που διατίθεται από τα υπόχρεα Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης.
  • Προμήθειες Κινητών Πράσινων Σημείων, εξαιρουμένου του εξοπλισμού που διατίθεται από τα υπόχρεα Συστήματα ΕναλλακτικήςΔιαχείρισης.
  • Προμήθειες εξοπλισμού συλλογής και μεταφοράς ρευμάτων ανακυκλώσιμων αστικών αποβλήτων που δεν εμπίπτουν στιςυποχρεώσεις των ΣΕΔ του Ν.2939/2001, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
  • Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σχετικές με το αντικείμενο της πράξης.
  • Υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου, εφόσον απαιτείται.
  • Απόκτηση γης για την εγκατάσταση Πράσινων Σημείων ή Γωνιών ανακύκλωσης, εφόσον απαιτείται.
  • Έργα σύνδεσης με δίκτυα ΟΚΩ για Πράσινα Σημεία ή Γωνιές ανακύκλωσης, εφόσον απαιτείται.
  • Αρχαιολογικές εργασίες, με δικαιούχο-εταίρο την αρμόδια εφορεία αρχαιοτήτων, εφόσον απαιτείται.

Σε ποιους απευθύνεται:

  • Δήμοι ανά την επικράτεια πλην Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Προϋπολογισμός:

€ 6.800.000

Περίοδος υποβολής:

από 30/6/2020 έως 31/12/2020

Διαβάστε αναλυτικά την Πρόσκληση εδώ.

Η Break Even αναλαμβάνει την αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων, όπως του προγράμματος ΕΣΠΑ 2014-2020, αλλά και την πραγματοποίηση περιβαλλοντικών μελετών.

Παροχή υπηρεσιών επιστημονικού συμβούλου υποστήριξης του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων για τον συντονισμό, την διαχείριση και την παρακολούθηση υλοποίησης της ενταγμένης πράξης στο Ε.Σ.Π.Α 2014-2020 «Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων»

Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών περιβαλλοντικών ζητημάτων του Δήμου Αμοργού

Εκπόνηση περιβαλλοντικών μελετών για την αδειοδότηση του έργου Αντλιοστάσια Και Αγωγοί Μεταφοράς Νερού Απο Αι-Λια Στις