Πρόσκληση αιτήσεων για το πρόγραμμα “LIFE 2020” και νέα μέτρα λόγω της πανδημίας του κορονοϊού

Ανακοινώθηκε η πρόσκληση προτάσεων του Προγράμματος “LIFE” για το 2020, με ημερομηνία έναρξης υποβολών τις 2 Απριλίου 2020. Το πρόγραμμα αποτελείται από δύο κεντρικά υπό-προγράμματα με τα εξής projects:

Περιβάλλον:

Περιβάλλον και παραδοσιακά έργα αποτελεσματικότητα πηγών

Παραδοσιακά έργα για τη φύση και τη βιοποικιλότητα

Περιβαλλοντική διακυβέρνηση και ενημέρωση

Ολοκληρωμένα έργα στο πλαίσιο του υπό-προγράμματος για το περιβάλλον

Έργα τεχνικής στήριξης στο πλαίσιο του υπό-προγράμματος για το περιβάλλον

Κλιματική Δράση:

Μείωση κλιματικής αλλαγής

Προσαρμογή κλιματικής αλλαγής

Κλιματική διακυβέρνηση και ενημέρωση

Ολοκληρωμένα έργα στο πλαίσιο του υπό-προγράμματος για την κλιματική δράση

Έργα τεχνικής στήριξης στο πλαίσιο του υπό-προγράμματος για την κλιματική δράση

Νέα μέτρα λόγω της πανδημίας του COVID-19:

“Αγαπητοί υποψήφιοι του LIFE,

κατά τη διάρκεια αυτών των χρόνων της πανδημίας του COVID-19, η ζωή μας έχει αλλάξει σημαντικά. Οι αρχές έχουν θεσπίσει στρατηγικές μετριασμού, όπως η κοινωνική απομάκρυνση. Όπως και εμείς, πολλοί από εσάς εργάζεστε από το σπίτι.

Γνωρίζουμε ότι αυτά τα μέτρα ίσως έχουν επηρεάσει τη ζωή σας. Κάνετε ό, τι μπορείτε για να προστατεύσετε τους εαυτούς σας και τις οικογένειές σας και αποφύγετε τυχόν περιττούς κινδύνους. Κατανοούμε ότι για πολλούς από εσάς, θα είναι μια πρόκληση να συμμετάσχετε στην παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων.

Επομένως, αποφασίσαμε να εισαγάγουμε άμεσα ορισμένα μέτρα για να μειώσουμε τον αντίκτυπο των περιορισμών που όλοι πρέπει να ζήσουμε. Μεταξύ των διαφόρων μέτρων, θα παρατηρήσετε ότι ορισμένοι αντιμετωπίζουν τη διαδικασία υποβολής, ενώ άλλοι ανοίγουν νέες δυνατότητες όσον αφορά τον σχεδιασμό του έργου.

Επιβεβαιωμένα Μέτρα

Οι υποψήφιοι μπορούν να εγγραφούν για μια σύντομη συζήτηση σχετικά με την ιδέα του έργου τους με έναν από τους συμβούλους του προγράμματος(ένα σύστημα εγγραφής θα δημιουργηθεί μόλις δημοσιευθεί η πρόσκληση).

Οι ιδιωτικοί φορείς δεν είναι πλέον υποχρεωμένοι να προκηρύσσουν ανοικτές προσφορές για συμβάσεις άνω των 135.000 ευρώ.

Όλα τα έργα θα επιτρέπεται να υποστηρίζουν οικονομικά τοπικές πρωτοβουλίες που μπορούν να συμβάλουν στην επίτευξη του στόχου του έργου. Αυτό θα λάβει τη μορφή επιδοτήσεων που ο δικαιούχος μπορεί να δώσει (εντός ορισμένων ορίων) σε τρίτους υπεύθυνους για τέτοιες πρωτοβουλίες. Με τον τρόπο αυτό, διευκολύνεται η πρόσβαση στη χρηματοδότηση του LIFE σε πολύ μικρές τοπικές ομάδες που δεν έχουν την ικανότητα να ενεργούν ως συνδεδεμένος δικαιούχος στο έργο, αλλά θα μπορούσαν να διαδραματίσουν κάποιο ρόλο στην επίτευξη των στόχων του έργου.

Ένα ειδικό τμήμα για τις νεοσύστατες εταιρείες ενσωματώθηκε στις κατευθυντήριες γραμμές. Σε αυτή την ενότητα, καλούνται οι μεγαλύτερες εταιρείες να εξετάσουν το σχέδιό τους. Κανονικά, οι νεοσύστατες εταιρείες δεν χαρακτηρίζονται ως συντονιστές λόγω της περιορισμένης οικονομικής τους ικανότητας. Εντούτοις, θα μπορούσαν να επιτελέσουν έναν βασικό ρόλο (ιδιοκτήτης τεχνογνωσίας ή γνώσης) σε συνεργασία με μια μεγαλύτερη εταιρεία. Με αυτό τον τρόπο, η start-up μπορεί να έχει την ευκαιρία να προχωρήσει σε πλήρη ανάπτυξη της αγοράς και η μεγαλύτερη εταιρεία θα αποκτήσει πρόσβαση στις γνώσεις, περιορίζοντας ταυτόχρονα τον κίνδυνο χάρη στην υποστήριξη του LIFE.

Δείτε αναλτικές πληροφορίες σχετικά με το ποιοί και πώς μπορούν να κάνουν αιτήσεις το πρόγραμμα.