Πρόσκληση Αιτήσεων για το Πρόγραμμα “2020 CEF ENERGY”

Το πρόγραμμα 2020 CEF Energy θα συμβάλει στην περαιτέρω ανάπτυξη και υλοποίηση έργων κοινού ενδιαφέροντος στον τομέα της ενέργειας, κυρίως στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας (συμπεριλαμβανομένων των έξυπνων δικτύων), των δικτύων φυσικού αερίου και των διασυνοριακών δικτύων διοξειδίου του άνθρακα.

Ειδικότερα, Η πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την ενέργεια του CEF για το 2020 κάνει διαθέσιμα 979,6 εκατ. ευρώ για τη χρηματοδότηση έργων κοινού ενδιαφέροντος που έχουν τους ακόλουθους στόχους:

  • Τον τερματισμό της απομόνωσης ενέργειας
  • Την αύξηση της ανταγωνιστικότητας μέσω της προώθησης της ενσωμάτωσης στην εσωτερική αγορά ενέργειας και της διαλειτουργικότητας των διασυνοριακών δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου
  • Την ενίσχυση της ασφάλειας του εφοδιασμού της Ένωσης
  • Την ενσωμάτωση της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και ανάπτυξη έξυπνων ενεργειακών δικτύων
  • Την εξάλειψη των σημείων συμφόρησης της ενέργειας
  • Την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς ενέργειας
  • Την συμβολή στη βιώσιμη ανάπτυξη και στην προστασία του περιβάλλοντος, μεταξύ άλλων με την ενσωμάτωση της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και με την ανάπτυξη δικτύων έξυπνης ενέργειας και διασυνοριακών δικτύων διοξειδίου του άνθρακα
  • Την παροχή άλλων πλεονεκτημάτων, π.χ. σε σχέση με τους ευρωπαϊκούς στόχους “πράσινης διαπραγμάτευσης”

Προϋπολογισμός:

€979.600.000

Περίοδος υποβολής:

από 13/3/2020 έως 27/5/2020

Διαβάστε αναλυτικά την Πρόσκληση εδώ.