Προώθηση της γυναικείας επιχειρηματικότητας από το πρόγραμμα EIC Accelerator και το Green Deal

Η γυναικεία επιχειρηματικότητα τίθεται στο επίκεντρο στις 2 νέες προσκλήσεις του προγράμματος EIC Accelerator, που σχετίζεται με την προώθηση της καινοτομίας και συνδέεται με το πρόγραμμα Green Deal.

Το EIC Accelerator (παλαιότερα γνωστό ως SME Instrument) είναι μέρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας (EIC) που υποστηρίζει καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες, μικρές εταιρείες και επιστήμονες με ευκαιρίες χρηματοδότησης. Το Accelerator έχει σχεδιαστεί για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) με ριζικά νέες ιδέες υποστηριζόμενες από ένα επιχειρηματικό σχέδιο για την ανάπτυξη βιώσιμων καινοτόμων λύσεων. Επιλεγμένες εταιρείες λαμβάνουν χρηματοδότηση έως 2,5 εκατομμύρια ευρώ ή χρηματοδότηση μετοχών έως και 15 εκατομμύρια ευρώ ενώ προσφέρεται επιχειρηματική καθοδήγηση για την υλοποίηση της ιδέας τους.

Αντίστοιχα, το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Green deal αποτελεί τον οδηγό για τη βιώσιμη οικονομία της ΕΕ και θέτει ως στόχο την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής έως το 2050.

Οι υποψήφιοι για το πρόγραμμα EIC Accelerator, με προθεσμία τη 19η Μαΐου, μπορούν να υποβάλουν αίτηση με ιδέες που επικεντρώνονται στην καινοτομία κι εναρμονίζονται με τις αρχές του Green Deal. Μια ακόμη αλλαγή για τις υπόλοιπες κλήσεις του τρέχοντος έτους (19 Μαΐου και 7 Οκτωβρίου) είναι η προτεραιότητα που δίνεται στις γυναίκες επιχειρηματίες. Πιο συγκεκριμένα, στο σύνολο των αιτήσεων για συνεντεύξεις, το EIC Accelerator στοχεύει στο να υποβληθεί τουλάχιστον το 25% των προτάσεων από γυναίκες.

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, «οι γυναίκες αποτελούν το 52% του συνολικού ευρωπαϊκού πληθυσμού, αλλά μόνο το 34,4% των αυτοαπασχολούμενων και το 30% των νεοσύστατων επιχειρήσεων στελεχώνονται από γυναίκες», πράγμα που σημαίνει ότι «η γυναικεία δημιουργικότητα και το επιχειρηματικό δυναμικό αποτελούν μια ανεκμετάλλευτη πηγή οικονομικής ανάπτυξης και θέσεων εργασίας που χρήζουν ανάπτυξης. ” Η απόφαση για τη διασφάλιση της γυναικείας εκπροσώπησης στο δεύτερο γύρο της διαδικασίας αιτήσεων για το EIC Accelerator είναι ένα βήμα για την αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος.

Η συγκεκριμένη πρόσκληση είναι, επίσης, το επίκεντρο του έργου FEMINA της Interreg Europe, το οποίο προσπαθεί να εξασφαλίσει τη συμμετοχή των γυναικών σε τομείς τεχνολογίας και καινοτομίας.

Μάθετε περισσότερα για το πρόγραμμα EIC ACCELERATOR εδώ.