12 Δεκεμβρίου, 2023

Περιβαλλοντικό mentoring στο workshop του Μηχανισμού Υποστήριξης Επιχειρήσεων στον Δήμο Αθηναίων

Η Break Even Consulting συμμετείχε στο workshop του Μηχανισμού Υποστήριξης Επιχειρήσεων στον Δήμο Αθηναίων, με θέμα «Περιβαλλοντικό Mentoring: Δράσεις ενίσχυσης δεξιοτήτων των επιχειρήσεων»

Η εταιρεία μας εκπροσωπήθηκε από τον κ. Κωνσταντίνο Τσίκα, Managing Partner της Break Even Consulting και από τη Δρ Μαίρη Ατζέμη, Επικεφαλής του Τμήματος Βιωσιμότητας. Ο κ. Τσίκας, μέσω της ομιλίας του, επικεντρώθηκε στην Πράσινη Επιχειρηματικότητα, επισημαίνοντας τη σημασία της ενσωμάτωσης των αρχών βιώσιμης ανάπτυξης στη στρατηγική των επιχειρήσεων. Η Δρ Μαίρη Ατζέμη μίλησε για την πράσινη μετάβαση των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, μέσα από την υιοθέτηση βιώσιμων και καινοτόμων πρακτικών. Οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν για τα στάδια του πράσινου μετασχηματισμού και τους τρόπους ανάπτυξης ενός βιώσιμου και πράσινου περιβάλλοντος στον επιχειρηματικό κλάδο, καθώς και για τα οφέλη που προκύπτουν από την υιοθέτηση βιώσιμων πρακτικών.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Δείτε όλους τους τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται η Break Even Consulting
ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ