Νέα Πρόσκληση για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα: “Αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος σε κύρια αστικά κέντρα της Περιφέρειας Πελοποννήσου”

Ανακοινώθηκε η νέα πρόσκληση ΕΣΠΑ 2014-2020 για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα «Έργα ορθολογικής και αποδοτικής διαχείρισης πόσιμου ύδατος Αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος σε κύρια αστικά κέντρα της Περιφέρειας Πελοποννήσου στα οποία δεν εφαρμόζονται Στρατηγικές Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης”.

Το πρόγραμμα αφορά σε αστικά κέντρα και οικισμούς με αστικές λειτουργίες της Περιφέρειας Πελοποννήσου, που ανήκουν σε Δημοτικές ή Τοπικές Κοινότητες με μόνιμο πληθυσμό που υπερβαίνει τους 5.000 κατοίκους και στις οποίες δεν εφαρμόζονται Στρατηγικές Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ, ΤΑΠΤοΚ, ΟΧΕ).

Σε ποιους απευθύνεται:

  • Δήμοι Περιφέρειας Πελοποννήσου

Προϋπολογισμός:

€ 17.000.000

Περίοδος υποβολής:

23/6/2020 έως 15/9/2020

Διαβάστε αναλυτικά τις Τροποποιήσεις της Πρόσκλησης εδώ.

Η Break Even αναλαμβάνει την αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων, όπως του προγράμματος ΕΣΠΑ 2014-2020, αλλά και την πραγματοποίηση περιβαλλοντικών μελετών.

Παροχή υπηρεσιών επιστημονικού συμβούλου υποστήριξης του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων για τον συντονισμό, την διαχείριση και την παρακολούθηση υλοποίησης της ενταγμένης πράξης στο Ε.Σ.Π.Α 2014-2020 «Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων»

Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών περιβαλλοντικών ζητημάτων του Δήμου Αμοργού

Εκπόνηση περιβαλλοντικών μελετών για την αδειοδότηση του έργου Αντλιοστάσια Και Αγωγοί Μεταφοράς Νερού Απο Αι-Λια Στις