Μεγάλη συμβολή της εταιρείας Break-Even Consulting στην ένταξη τριών έργων ύψους 7,7 εκατ. ευρώ στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»

Η εταιρεία Break-Even Consulting, συνέβαλε καθοριστικά, στην ένταξη προς άμεση χρηματοδότηση στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», τριών (3) έργων  συνολικού προϋπολογισμού 7,7 εκατομμυρίων ευρώ σε υποδομές ύδρευσης και αποχέτευσης για δύο νησιωτικούς δήμους στη γεωγραφική περιοχή των Κυκλάδων. Ειδικότερα, η εταιρεία, υλοποίησε με μεγάλη επιτυχία όλες τις απαιτούμενες προπαρασκευαστικές ενέργειες για την επιτυχή χρηματοδότηση των έργων, και συγκεκριμένα:

  • εκπόνησε τις αναγκαίες τεχνικές μελέτες των έργων
  • υποστήριξε πλήρως τους δικαιούχους στις απαιτούμενες διαδικασίες λήψης των απαραίτητων αδειών και εγκρίσεων
  • συνέταξε και υπέβαλλε σε συνεργασία με τις Τεχνικές Υπηρεσίες των δικαιούχων τους φακέλους χρηματοδότησης των έργων.

Τα έργα που εντάχθηκαν για χρηματοδότηση, αφορούν σε έργα βασικών υποδομών στους κρίσιμους τομείς της παροχής ύδατος και της διαχείρισης των αστικών λυμάτων και στοχεύουν στην επίλυση χρόνιων προβλημάτων στους τομείς αυτούς, αλλά και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και των επισκεπτών των νησιών. Πιο συγκεκριμένα:

  • στον Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, εντάχθηκε για χρηματοδότηση το έργο «Ανόρυξη υδρευτικών γεωτρήσεων, αντλιοστάσια και αγωγοί μεταφοράς νερού Τ.Κ. Δαμαριώνα -Τ.Κ. Φιλωτίου και εξωτερικός αγωγός ύδρευσης και αντλιοστάσιο δεξαμενής Κεραμίου Τ.Κ. Χαλκείου», προϋπολογισμού 788.000,00 €, το οποίο αφορά σε  κατασκευή υδρογεωτρήσεων,  αγωγού  ύδρευσης  για  την εξυπηρέτηση των υδροδοτικών αναγκών των οικισμών Δαμαριώνα και Φιλωτίου και στην κατασκευή αγωγού ύδρευσης για τη μεταφορά νερού για την εξυπηρέτηση των υδροδοτικών αναγκών του οικισμού Χαλκείου.
  • στον Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, εντάχθηκε για χρηματοδότηση το έργο «Αγωγός μεταφοράς ακαθάρτων Τ.Κ. Σαγκρίου – Βίβλου», προϋπολογισμού 1.960.000,00 € το οποίο περιλαμβάνει την κατασκευή αγωγού και αντλιοστασίων για τη μεταφορά των ακαθάρτων των οικισμών Σαγκρίου και Βίβλου στην κεντρική Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων του νησιού.
  • στον Δήμο Ιητών εντάχθηκε για χρηματοδότηση το έργο «Αποχέτευση Μυλοπότα Ίου», προϋπολογισμού 5.000.000,00 €, το οποίο αφορά στην κατασκευή εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης στον οικισμό Μυλοπότα, και στην κατασκευή του αγωγού και αντλιοστασίων για τη μεταφορά των λυμάτων στην κεντρική Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων του νησιού.

Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία Break-Even Consulting, ως μια κορυφαία τεχνική μελετητική εταιρεία με υψηλή επιστημονική επάρκεια και καταρτισμένο στελεχιακό δυναμικό με εξειδίκευση στην εκπόνηση μελετών βασικών υποδομών αναφορικά με τη διαχείριση των υδατικών πόρων και τη διαχείριση των αστικών λυμάτων, συνεχίζει να παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης προς τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, προετοιμάζοντας περισσότερους από 30 φακέλους χρηματοδότησης για υποβολή έργων προς ένταξη στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», με απώτερο σκοπό να συμβάλλει στην περαιτέρω ανάπτυξή τους.