7/1/2021: Ηλεκτρολόγος Μηχανικός/ Μηχανολόγος Μηχανικός (Open)

Η Εταιρεία:

Η εταιρεία BREAK-EVEN ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ, με έδρα την Αθήνα, ασχολείται με την παροχή συμβουλευτικών και μελετητικών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, σε οργανισμούς και φορείς του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα, στα γνωστικά πεδία της περιβαλλοντικής επιστήμης, καθώς και της επιχειρηματικότητας που βασίζεται στη γνώση.

Στο πλαίσιο της στελέχωσης του τμήματος τεχνικών μελετών, αναζητάει Ηλεκτρολόγο Μηχανικό ή Μηχανολόγο Μηχανικό, πλήρους απασχόλησης ή/ και Project based, με κύρια αρμοδιότητα την εκπόνηση ηλεκτρολογικών μελετών.

Απαραίτητα Προσόντα:

• Κάτοχος Μελετητικού Πτυχίου Κατηγορίας 09 (Μελέτες Μηχανολογικές – Ηλεκτρολογικές/ συστήματα τηλεμετρίας, αφαλάτωσης, αντλιοστασίων)

Επιθυμητά Προσόντα:

• Εμπειρία στην εκπόνηση ηλεκτρολογικών-μηχανολογικών μελετών σε τεχνικό-μελετητικό γραφείο

Δεξιότητες:

 • Εξαιρετική διαχείριση χρόνου και ικανότητα multitasking
 • Ικανότητα τήρησης προθεσμιών
 • Ευχέρεια στον προφορικό και γραπτό λόγο
 • Προσοχή στη λεπτομέρεια
 • Δυνατότητα επαγγελματικών ταξιδιών
 • Γνώση χειρισμού Η/Υ
 • Γνώση Αγγλικής Γλώσσας
 • Επαγγελματισμός και εργατικότητα

Τύπος θέσης:

Junior / Intermediate Level

Τι προσφέρουμε:

 • Δυναμικό και δημιουργικό εργασιακό περιβάλλον
 • Φιλική εργασιακή ατμόσφαιρα
 • Έμφαση στην επαγγελματική εξέλιξη
 • Ευκαιρίες καριέρας σε ένα γρήγορα αναπτυσσόμενο περιβάλλον
 • Σύστημα Επιβράβευσης Bonus

Οι ενδιαφερόμενοι, που πληρούν τα προαναφερθέντα κριτήρια, καλούνται να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@break-even.gr αναφέροντας τον τίτλο της θέσης και τον κωδικό ‘HMJ_01”.

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικής διαχείρισης.