Ενημερωτική Ημερίδα για το Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα “LIFE 2020” στις 30/4/20.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διοργανώνει μια εικονική ενημερωτική ημερίδα σχετικά με τη νέα πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το πρόγραμμα “LIFE 2020”. Η ημέρα ενημέρωσης παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις λεπτομέρειες της πρόσκλησης, καθώς και τις δυνατότητες δικτύωσης μεταξύ των μελλοντικών αιτούντων.

Οι κύριες συνεδρίες θα πραγματοποιηθούν μέσω του Διαδικτύου. Οι υποψήφιοι που εργάζονται για την πράσινη τεχνολογία, την προστασία της φύσης και την κλιματική δράση είναι ευπρόσδεκτοι να συμμετάσχουν και να μάθουν περισσότερα για την πρόσκληση.

Κύρια θέματα:

·         Περιβαλλοντικές τεχνολογίες και λύσεις

·         συμπεριλαμβανομένου του νερού, των αποβλήτων, της ποιότητας του αέρα, του εδάφους, των δασών, της υγείας

·         Προσαρμογή της αλλαγής του κλίματος

·         Αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής

·         Φύση και βιοποικιλότητα

·         Κλιματική και περιβαλλοντική διακυβέρνηση και πρωτοβουλίες πληροφόρησης

Πώς να λάβετε μέρος στην ημέρα του event:

  1. Επισκεφτείτε το www.sli.do ή κατεβάστε κι ανοίξτε την εφαρμογή Sli.do
  2. Εισάγετε τον κωδικό #EULIFE20
  3. Κάνετε ερωτήσεις, ψηφίστε τις καλύτερες ερωτήσεις ή λάβετε μέρος στα polls @LIFEprogramme #EULife20