ΕΛΙΔΕΚ: 4η Προκήρυξη Δράσης «Επιστήμη και Κοινωνία» – Εμβληματική Δράση – «Παρεμβάσεις προς αντιμετώπιση των οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19»

Ανακοινώθηκε από τον Διευθυντή του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας  η προκήρυξη που καλεί τα ενδιαφερόμενα μέλη ΔΕΠ και τους Ερευνητές/τριες να υποβάλουν προτάσεις στο πλαίσιο της Εμβληματικής Δράσης «Παρεμβάσεις προς αντιμετώπιση των οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19», που εντάσσεται στη Δράση «Επιστήμη και Κοινωνία»

Προϋπολογισμός:

1.500.000€

Περίοδος υποβολής:

από 1/6/2020 έως15/06/2020

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την πρότασή τουςεδώ.