Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων & Covid-19

Στην αρχή της έξαρσης της πανδημίας και της επιβολής των lock downs, οι δημόσιες αρχές και οι δημοτικοί φορείς αποβλήτων κλήθηκαν να προσαρμόσουν γρήγορα τα συστήματα και τις διαδικασίες διαχείρισης αποβλήτων στη νέα κατάσταση.

Η ACR +, απαντώντας σε αιτήματα των μελών της, άρχισε να συλλέγει δεδομένα σχετικά με τα διάφορα συστήματα και τις λύσεις που εφαρμόζονται με σκοπό τη συλλογή και ανταλλαγή πρακτικών. Τα αποτελέσματα του συγκεκριμένου project είναι πλέον διαθέσιμα σε μία σελίδα αφιερωμένη σε αυτό, που μπορεί να ονομαστεί «Η πρώτη φάση», κατά τη διάρκεια της οποίας προτεραιότητα αποτέλεσε η γρήγορη και ασφαλής ανταπόκριση στα νέα ζητήματα που έθεσε η πανδημία. Μια περίληψη των τάσεων που παρατηρήθηκαν μεταξύ αυτών των πρακτικών κατά τη διάρκεια του Μαρτίου παρέχεται στο παρακάτω γράφημα.

Καθώς τα lock downs κι άλλα περιοριστικά μέτρα καταργούνται σταδιακά, ξεκινά μια «δεύτερη φάση», όπου εμφανίζονται νέες προκλήσεις. Οι δημόσιες αρχές και οι υπεύθυνοι διαχείρισης αστικών αποβλήτων δεν χρειάζεται να ενεργήσουν με στόχο να αντιμετωπίσουν μια επείγουσα κατάσταση, αλλά καλούνται πλέον να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις των διαφόρων μέτρων της λεγόμενης πρώτης φάσης και, παράλληλα, να επανεκτιμήσουν την κατάσταση. Απαιτείται προσαρμογή για ακόμα μια φορά, αλλά πλέον το ζητούμενο είναι η αναζήτηση σταθερής λειτουργίας.

Όπως συνέβη κατά την πρώτη φάση, το ACR + συλλέγει δεδομένα σχετικά με την κατάσταση σε διάφορες χώρες, για να παρακολουθεί την επίδραση της πανδημίας COVID-19 σε διαφορετικά συστήματα διαχείρισης αποβλήτων. Στόχος είναι η συγκέντρωση και ανταλλαγή πρακτικών, έχοντας επίγνωση ότι οι καταστάσεις είναι διαφορετικές και εξαρτώνται από τους εθνικούς και τοπικούς περιορισμούς, καθώς και από τα διαθέσιμα μέσα.

Δείτε αναλυτικά την έκθεση των δεδομένων, που συλλέχθηκαν εδώ.