Βιωσιμότητα, οικονομική ανάπτυξη & Covid-19

Οι νέες ευκαιρίες βιωσιμότητας, που δημιούργησε η πανδημία του Covid-19, όπως η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας λόγω των κλειστών γραφείων, η επίλυση των προβλημάτων της αλυσίδας εφοδιασμού μέσω της κυκλικής οικονομίας και η εξασφάλιση εκπτώσεων στην πράσινη τεχνολογία ή ενέργεια, φέρνουν στο προσκήνιο την ανάγκη της ανάπτυξης της βιωσιμότητας, τόσο για λόγους περιβαλλοντικούς όσο και οικονομικούς. Μειώνοντας το κόστος, χωρίς να μειώνει την αξία κι ενισχύοντας την καινοτομία, η βιωσιμότητα φαίνεται να εξελίσσεται, επίσης, σε ένα σημαντικό κριτήριο για το κοινό και κατ’ επέκταση την οικονομική ανάπτυξη των επιχειρήσεων.

Εν μέσω της κρίσης της πανδημίας, οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί εξετάζουν κάθε πτυχή μείωσης των δαπανών τους, ώστε να συνεχίσουν τη λειτουργία τους. Οι πρωτοβουλίες βιωσιμότητας, ωστόσο, εξαιρούνται από τον έλεγχο αυτό, καθώς συχνά, είναι συχνά συνώνυμες με την εξοικονόμηση χρημάτων και τη μείωση των δαπανών, για τους εξής λόγους:

·   Η βιωσιμότητα δημιουργεί πραγματική εξοικονόμηση κέρδους. Οι πρωτοβουλίες βιωσιμότητας επιτρέπουν την μείωση του κόστους, βελτιστοποιώντας παράλληλα τους πόρους, διατηρώντας την αξία. Η προσαρμογή των διαδικασιών σχεδιασμού και κατασκευής προϊόντων, με στόχο την κυκλική οικονομία – όπου ενσωματώνεται η αναδημιουργία, η ανακατασκευή και η ανακύκλωση- μπορεί να ενισχύσει την εφοδιαστική σας αλυσίδα, να βοηθήσει στην εγγύηση προμήθειας πρώτων υλών και να δημιουργήσει περαιτέρω κέρδος.

·  Η βιωσιμότητα αποδεικνύεται να αποδίδει μέσω των οικονομικών αποτελεσμάτων. Οι επιχειρήσεις που εστιάζουν στη βιωσιμότητα παρουσιάζουν καλύτερα οικονομικά αποτελέσματα σε σχέση με τις υπόλοιπες, ακόμη και κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Καθώς η κρίση συνεχίζεται, η βιωσιμότητα αποδεικνύεται απαραίτητη.

·  Η βιωσιμότητα αποτελεί κριτήριο, ιδιαίτερα για νέους καταναλωτές, που εστιάζουν στις αξίες και την προστασία του περιβάλλοντος. Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα του Forrester, το 39% των ενηλίκων των ΗΠΑ ηλικίας 18 έως 24 ετών αναζητούν περιβαλλοντικές πιστοποιήσεις για τα προϊόντα που επιλέγουν, ενώ το 49% των εφήβων των ΗΠΑ (ηλικίας 12 έως 17) ανησυχούν για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην κοινωνία. Οι πρωτοβουλίες βιωσιμότητας συμβάλλουν στην ενίσχυση της αξιοπιστίας, ενώ αποδεικνύονται και πιο ελκυστικές, για τους πιθανούς υπαλλήλους.

Πηγή: Forbes