Περισσότερα
Περισσότερα
Περισσότερα
Περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ A-Z

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

 

Αναγνώριση


Αναγνώριση των αναγκών και του προβλήματος

1o Βήμα

Επίλυση


Διαστασιολόγηση της λύσης

2o Βήμα

Αναζήτηση


Εύρεση κατάλληλου εργαλείου

3o Βήμα

Υλοποίηση


Υλοποίηση μελέτης-αδειοδοτήσεων

4o Βήμα

Χρηματοδότηση


Ένταξη σε χρηματοδότηση

5o Βήμα

Αναγνώριση


Αναγνώριση των αναγκών και του προβλήματος

1o Βήμα

Επίλυση


Διαστασιολόγηση της λύσης

2o Βήμα

Αναζήτηση


Εύρεση κατάλληλου εργαλείου

3o Βήμα

Υλοποίηση


Υλοποίηση μελέτης-αδειοδοτήσεων

4o Βήμα

Χρηματοδότηση


Ένταξη σε χρηματοδότηση

5o Βήμα
7

Χρόνια Εμπειρίας

120

Πελάτες

233

Έργα

Οι Πελάτες μας

Περισσότερα

Μερικά από τα Έργα μας

  • Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου σε θέματα που αφορούν στην ωρίμανση, παρακολούθηση και υποστήριξης υλοποίησης σε έργα-δράσεις του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων
  • Παροχή υπηρεσιών επιστημονικού συμβούλου υποστήριξης του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων για τον συντονισμό, την διαχείριση και την παρακολούθηση υλοποίησης της ενταγμένης πράξης στο Ε.Σ.Π.Α 2014-2020 «Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων»
  • Μελέτη Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων του Κυνιδάρου στο Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων
  • Παροχή υπηρεσιών επιστημονικού συμβούλου υποστήριξης του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων για τον συντονισμό, την διαχείριση και την παρακολούθηση υλοποίησης της ενταγμένης πράξης στο Ε.Σ.Π.Α 2014-2020 «Κοινωνικό Φαρμακείο του  Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων»
  • Παροχή υπηρεσίας για την εκτέλεση του έργου «Ανάπτυξη ανθρωπίνου δυναμικού, εκπαίδευση και δια βίου μάθηση» της πράξης με τίτλο «Θεσμική και επιχειρηματική ενδυνάμωση του κοινωνικού εταίρου Σ.Ε.Β»

  • FrieslandCampina :   1ος Διαγωνισμός Καινοτομίας ΝΟΥΝΟΥ IDEA CHALLENGE

  • Υλοποίηση στρατηγικού σχεδιασμού μονάδας κόμποστ η οποία αποτελείται σε: Μελέτη Βιωσιμότητας, Μελέτη Ανάλυσης Κόστους- Οφέλους, Μελέτη Επιχειρηματικού Σχεδίου

  • Σχεδιασμός, Διαχείριση Και Υλοποίηση Του 2ου Διαγωνισμού «NOYNOY Idea Challenge» Σε Σύμπραξη Με Το Εργαστήριο Βιομηχανικής Και Ενεργειακής Οικονομίας (ΕΜΠ)Και Την Friesland Campina Hellas.