Από την 1η Ιουλίου ξεκινούν οι αιτήσεις για το πρόγραμμα “Δράσεις διαχείρισης στερεών αποβλήτων στο πλαίσιο Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων (ΟΧΕ) στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου”

Ανακοινώθηκε η νέα πρόσκληση ΕΣΠΑ 2014-2020 για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα «Δράσεις διαχείρισης στερεών αποβλήτων στο πλαίσιο Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων (ΟΧΕ) στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου”.

Το πρόγραμμα αφορά στην αναβάθμιση της διαχείρισης των Αστικών Στερεών Αποβλήτων, που στοχεύουν στην αύξηση των ποσοστών ανακύκλωσης υλικών και κομποστοποίησης. Προτεραιότητα θα δοθεί σε πράξεις που αφορούν, διαλογή στην πηγή, επαναχρησιμοποίηση και  κομποστοποίηση. Ειδικότερα, μέσω της πρόσκλησης, εφόσον πρόκειται για έργο υποδομής, δύναται να χρηματοδοτηθούν η απόκτηση της απαιτούμενης εδαφικής έκτασης καθώς και μελέτες ωρίμανσης και τεύχη δημοπράτησης.

Σε ποιους απευθύνεται:

  • Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Προϋπολογισμός:

€ 3.000.000

Περίοδος υποβολής:

1/7/2020 έως 30/9/2020

Διαβάστε αναλυτικά την Πρόσκληση εδώ.

Η Break Even αναλαμβάνει την αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων, όπως του προγράμματος ΕΣΠΑ 2014-2020, αλλά και την πραγματοποίηση περιβαλλοντικών μελετών.

Παροχή υπηρεσιών επιστημονικού συμβούλου υποστήριξης του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων για τον συντονισμό, την διαχείριση και την παρακολούθηση υλοποίησης της ενταγμένης πράξης στο Ε.Σ.Π.Α 2014-2020 «Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων»

Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών περιβαλλοντικών ζητημάτων του Δήμου Αμοργού

Εκπόνηση περιβαλλοντικών μελετών για την αδειοδότηση του έργου Αντλιοστάσια Και Αγωγοί Μεταφοράς Νερού Απο Αι-Λια Στις